Sfaturi duhovnicești

Pacea lui Hristos

              Dar dacă tu ai simțit că mintea ți s-a unit cu sufletul și cu trupul, că tu nu mai ești tăiat în bucăți de către păcat, ci formezi ceva unitar și întreg, ca sfînta pace a lui Hristos a adiat în tine, atunci păstrează cu cea mai mare grijă posibilă Darul lui Dumnezeu. Principala ta lucrare să-ți fie rugăciunea și citirea cărților sfinte; celorlalte lucrări să le dai o însemnatate de mîna [...]

RUGĂCIUNEA VĂZĂTOARE

              Tot ce a fost scris aici, despre mintea cea cu adevărat duhovnicească, începând cu deplina lăsare în voia lui Dumnezeu şi terminând cu rugăciunea văzătoare, poate fi corect înţeles doar atunci când însuşi omul va ajunge în starea duhovnicească de  întreagă înţelepciune a minţii şi a sufletului. Altfel, toate tentativele de a înţelege cu ajutorul lecturării esenţa fenomenelor duhovniceşti, vor duce la falsa cunoaştere, deoarece mintea care cugetă trupeşte nu are posibilitatea [...]

Hotărâre pentru alegerea modului de viaţă

        Anii trec repede. Este bine ca tânărul să nu rămână nehotărât prea multă vreme la răscrucea drumului, ci să-şi aleagă o cruce - una din cele două căi ale Bisericii noastre - potrivit cu chemarea sa şi cu mărimea lui de suflet şi să înainteze pe ea cu încredere în Hristos. să-L urmeze pe Hristos la Răstignire, dacă vrea să se bucure pascal. În ambele feluri de viaţă există amărăciuni, însă atunci când te afli [...]

RUGĂCIUNEA MINŢII DIN INIMĂ CURATĂ

     Mai sus, s-a menţionat că după o deplină lăsare în voia lui Dumnezeu, prima fază a adevăratei rugăciuni duhovniceşti este numită a minţii din inimă de sine mişcătoare. Despre ea s-a vorbit deja. Chiar dacă mai puţin, dar destul de suficient. După aceasta vine o fază mai desăvârşită, a rugăciunii curate sau neîmprăştiate. Această rugăciune a minţii din inimă se săvârşeşte cu mintea şi cu inima care s-au curăţit în întregime de întuneric şi de patimi. Inima, [...]

Să-i ajutăm pe tineri să-şi urmeze chemarea lor

        Fiecare om are chemarea lui. Bunul Dumnezeu l-a făcut pe om liber. Are nobleţe şi respectă libertatea omului, lăsând liber pe fiecare să urmeze calea care îl odihneşte. Nu-i pune cu o disciplină militară pe toţi în aceeaşi linie. De aceea tinerii să se lase pe ei înşişi liberi în spaţiul duhovnicesc al libertăţii lui Dumnezeu. Nu se folosesc dacă cercetează ce fel de viaţă urmează sau va urma cutare sau cutare. În privinţa aceasta [...]

Lupta în rugăciune

   Frate! Dacă tu n-ai simțit unirea minții, sufletului și trupului, atunci ocupă-te de rugăciune cu multă luare aminte, unind-o pe cea făcută cu gîndul cu cea făcută cu mintea. Petrece în poruncile Evangheliei luptîndu-te cu răbdare și cu îndelungă răbdare împotriva patimilor, nu te lăsa cuprins de trîndăvie și de deznădejde atunci cînd ești biruit de gînduri și simțăminte păcătoase. De vei cădea, scoală-te; căzînd din nou, iarăși te ridică, pînă cînd te vei învăța să mergi fără [...]

RUGĂCIUNEA MINŢII DIN INIMĂ DE SINE MIŞCĂTOARE

După toate cele trăite pe calea pocăinţei, după lungi zile de mare tânguire şi mare tristeţe, omul ajunge într-un total devotament faţă de voia lui Dumnezeu. Acum mintea împreună cu rugăciunea este coborâtă de către Dumnezeu în inimă, pentru lucrarea rugăciunii minţii din inimă de sine mişcătoare. Din această clipă omul se apropie de adevărata cunoaştere şi împlinire totală a voii lui Dumnezeu, intră în viaţa duhovnicească cea adevărată, iar mintea lui capătă o întreagă înţelepciune, pătrunzând astfel, deşi [...]

Rugăciunea și lupta cu patimile

Îngrădindu-ne viețuirea noastră de dinafară cu înfrînarea de la mîncărurile și băuturile ce se întrebuințează într-o măsură prisoselnică și cu îndulcire, îngreunîndu-ne viețuirea noastră cu însingurarea ce atîrnă de ea, adică cu petrecerea fără ieșire din mănăstire și abaterea de la cunoștințele prietenești din afară și dinlăuntrul mănăstirii, ne vom îndrepta luarea aminte spre patimile sufletești. Ne vom îndrepta luarea aminte întai de toate dupa porunca Domnului, asupra mîniei (Matei 5, 22), care își are temeiul în mîndrie (Marcu [...]