Mănăstirea Țigănești își prăznuiește Hramul în cinstea sărbătorii ,,Adormirea Maicii Domnului”

Mănăstirea Țigănești își prăznuiește Hramul în cinstea sărbătorii ,,Adormirea Maicii Domnului”

                Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

              „Veniţi cu toţii să împodobim şi să prăznuim duhovniceşte pe vasul cel de aur care, în loc de mană a purtat pe Mielul lui Dumnezeu, pe crinul cel sfânt şi floarea fecioriei, vrednica Născătoare de Dumnezeu cea fără prihană” Sf. Maxim Mărturisitorul.

Astăzi nu este praznic de sfinți, nici de îngeri. Astăzi Biserica lui Dumnezeu cea dreptmăritoare prăznuiește și sărbătorește pe Împărăteasa tuturor îngerilor și a tuturor sfinților. Nu se poate asemăna cinstea robilor cu a împăraților. Astăzi este praznic împărătesc, pentru că Împărăteasa a toată făptura se mută astăzi de la noi. Par. Ilie Cleopa.

In această  zi deosebită  întreaga comunitate ortodoxă – Adormirea Maicii Domnului, Mănăstirea Țigănești și -a sărbătorit Hramul. Sfânta şi Dumnezeiască Liturghie a fost oficiată de către egumenul mănăstirii Arhim.Irinarh dimpreună cu un sobor de preoți. La slujba de sarbatoare au luat parte enoriași, pelerini şi numeroși credincioşi din localităţile învecinate.

După slujbă, Egumenul mănăstirii Arhim. Irinarh a adresat un cuvânt de învăţătură enoriașilor referitor la viaţa aleasă şi modelul pilduitor de trăire al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Tot în această zi la deschiderea oficială a finisării proectului  ,, POPAS TURISTIC ” a  fost sfințită Parcarea Mănăstirii, la amenajarea căreia un deosebit aport l-au adus: Președintele raionului Strășeni, Mihail Popa; Reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Centru  în frunte cu Viorel Jardan; Primarul satului Țigănești Valentina Țaca; Inspecția ecologică Strășeni, Rita Diacenco; Centru de medicină preventivă Strășeni, Boris Granaci; Serviciu situații excepționale, Vitalie Etiuc; reprezentantul Consiliului Raional Călăraș, vicepreședintele d-mna Zinaida Tulbu; antreprenorul proiectului Marina Petrașcu și alți consilieri locali.

Share