Author - Roman

P.S. Siluan, Episcop de Orhei și Vicar mitropolitan, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie în mănăstire de sărbătoarea Sf. Irinarh, zăvorîtul de la Rostov

            La  26 ianuarie 2017, în ziua de pomenire a Sfîntului Irinarh, zăvorîtul din Rostov, cu binecuvîntarea Înalt Preasfințitului Vladimir, mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Preasfințitul Siluan(Șalari), Episcop de Orhei și Vicar mitropolitan,  a oficiat Dumnezeiasca Liturghie în biserica de iarnă „Sf. Ier. Nicolae”, din mănăstirea „Țigănești”.             Cu Preasfințitul au conslujit: Egumenul mănăstirii „Țigănești” Arhim. Irinarh(Costru); Egumenul mănăstirii „Butuceni” Arhim. Vladimir(Poia);  Starețul mănăstirii „Hîrbovăț” Arhim. Spiridon(Marin);  Duhovnicul mănăstiri de [...]

Cuvînt al Sfîntului Ioan Damaschin despre Naşterea Domnului (7 ianuarie/25 decembrie)

Cînd primăvara soseşte şi stihiile trupurilor se întorc iarăşi către înnoire, atunci toţi oamenii, simţind buna adiere a aerului, primesc sănătatea trupului. Atunci şi pămîntul, înflorind cu frumuseţea semănăturilor şi înfrumuseţîndu-se cu tot felul de flori ale ierburilor, îşi face pregătirea rodurilor sale. Atunci şi vitele aflînd pajişte verde de păşune se arată bine întremate cu trupurile. Atunci şi neamurile păsărilor, ce zboară la înălţime, ciripesc de veselie. Privighetoarea şi rîndunica deschizîndu-şi ciocuşoarele dau glas, răsunînd munţii, văile şi [...]

Naşterea Domnului Dumnezeu şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos (7 ianuarie/25 decembrie)

      Naşterea lui Iisus Hristos astfel a fost: fiind logodită Preacurata Maica Lui, Fecioara Maria, cu Iosif, bărbat drept şi bătrîn cu anii - căci era de 80 de ani şi, sub chipul însoţirii, după mărturia Sfîntului Grigore de Nissa şi a Sfîntului Epifanie al Ciprului, a fost dată lui pentru paza fecioriei şi pentru purtarea de grijă pentru dînsa, mai înainte pînă a nu se aduna ei. Iosif era numai cu părerea bărbat Mariei, iar de [...]

Cuvînt de felicitare la Sărbătoarea Naşterea Domnului

„ Vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, că vi s-a născut azi Mîntuitor, Care este Hristos Domnul” (Luca 2, 10 -11)   Iubiți frați și surori în Hristos!                 Această zi de sărbătoare, luminată de razele stelei minunate, care i-a condus pe magii de la răsărit pînă la Betleem, unde s-a născut Pruncul Iisus,  înmiresmată de frumuseţea negrăită a cîntărilor îngerești, ce ne-au învățat  pe noi ca și pe păstori, [...]

VIAŢA DE FAMILIE

Părinte, cum se poate întâmpla asta?          Să presupunem că un tânăr are chemare pentru viaţa de căsătorie, dar se gândeşte şi la monahism, însă, dacă nu ia aminte să facă o familie bună şi mai    târziu vor apărea probleme pe care nu le va înfrunta duhovniceşte, atunci vicleanul îl va lupta cu gândurile, îi va spune mereu: Tu erai pentru monahism, dar dacă te-ai căsătorit, aşa îți trebuie şi nu va slăbi deloc zi şi noapte.           Unii oameni nu [...]

Despre pravila de rugăciune

                În cazurile în care autorul vorbeşte despre pravila de chilie, sau oferă sfaturi practice cu privire la ea, de la cititor se cere o abordare chibzuita. Trebuie să ştim că unele specificări prezente în poveţele Vlădicăi Antonie, ţin de situaţia cu totul deosebită în care se aflau credincioşii din Rusia la sfârşitul anilor ‘50, începutul anilor ‘60, ai sec. XX, când, după 40 de ani de prigoană împotriva Bisericii abia încetaţi, [...]

Familie – Educație (Cuviosul Paisie Aghioritul)

               Stareţul mi-a povestit următoarea întâmplare: Odată venise aici un medic grec-american. Era orto­dox, dar nu avea prea multe legături cu credinţa, nici postul de vineri nu-l ţinea şi nici nu mergea prea des la biserică. A trăit o experienţă şi voia să discute despre ea. Într-o seară, în timp ce se ruga în apartamentul lui, «s-a deschis cerul». O lumină l-a învăluit, iar tavanul şi cele patruzeci de etaje de deasupra lui [...]

Pacea lui Hristos

              Dar dacă tu ai simțit că mintea ți s-a unit cu sufletul și cu trupul, că tu nu mai ești tăiat în bucăți de către păcat, ci formezi ceva unitar și întreg, ca sfînta pace a lui Hristos a adiat în tine, atunci păstrează cu cea mai mare grijă posibilă Darul lui Dumnezeu. Principala ta lucrare să-ți fie rugăciunea și citirea cărților sfinte; celorlalte lucrări să le dai o însemnatate de mîna [...]