P.S. Siluan, Episcop de Orhei și Vicar mitropolitan, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie în mănăstire de sărbătoarea Sf. Irinarh, zăvorîtul de la Rostov

P.S. Siluan, Episcop de Orhei și Vicar mitropolitan, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie în mănăstire de sărbătoarea Sf. Irinarh, zăvorîtul de la Rostov

            La  26 ianuarie 2017, în ziua de pomenire a Sfîntului Irinarh, zăvorîtul din Rostov, cu binecuvîntarea Înalt Preasfințitului Vladimir, mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Preasfințitul Siluan(Șalari), Episcop de Orhei și Vicar mitropolitan,  a oficiat Dumnezeiasca Liturghie în biserica de iarnă „Sf. Ier. Nicolae”, din mănăstirea „Țigănești”.

            Cu Preasfințitul au conslujit: Egumenul mănăstirii „Țigănești” Arhim. Irinarh(Costru); Egumenul mănăstirii „Butuceni” Arhim. Vladimir(Poia);  Starețul mănăstirii „Hîrbovăț” Arhim. Spiridon(Marin);  Duhovnicul mănăstiri de maici „Petru și Pavel” Arhim. Ioan, din orașul Bender;  Parohul bisericii „Învierea Domnului” Prot. Mitrofor Nicolae Tudoreanu, din orașul Chișinău; Protoiereul Teodor Roman; Iereul Andrei Vapnișin; Iereul Valentin Roadideal; Iereul Sava Bîrliga și alți slujitori din sfînta mănăstire.

            La serviciul divin au fost prezenți: Președintele raionului Strășeni Mihail Popa;  Egumena mănăstirii de maici „Petru și Pavel”  Elisabeta(Vasilachi), din or. Bender; Viorel Revenco; Andrei Cozonac; Vasile Revenco – ctitorii mănăstirii, și mulți alți enoriași, ctitori și binefăcători ai sfîntului locaș.

            În timpul Liturghiei, P.S. Siluan, a hirotonit în trepta de ieromonah pe ierodiaconul Andronic (Vasilachi), care este monah al sfintei mănăstiri „Țigănești”.

           După încheierea Liturghiei, P.S.  Siluan,  S-a adresat către credincioşi cu o predică, după care la felicitat pe Egumenul mănăstirii Irinarh(Costru) , omagiatul zilei și I-a dorit: „ Ca  Sf. Irinarh, zăvorîtul de la Rostov, să-i fie în continuare stea călăuzitoare și fierbinte rugător”.

           La rîndul său, Arhim. Irinarh, i-a mulțumit Preasfințitului și i-a adus în dar imaginea mănăstirii „Țigănești”, reprezentată în culori de toamnă, de pictorul Vasile Dolinta.

           Cîntările din timpul serviciului divin au fost înterpretate de corul mănăstirii „Țigănești”, condus de regentul Lisnic Igor.

           La sfîrșit, Arhim. Irinarh, omagiatul zilei de azi, a fost felicitat de obștea monahală, conslugitori și de toți creștinii veniți la slujbă, în această zi însemnată.

 

Share