Lupta în rugăciune

Lupta în rugăciune

   Frate! Dacă tu n-ai simțit unirea minții, sufletului și trupului, atunci ocupă-te de rugăciune cu multă luare aminte, unind-o pe cea făcută cu gîndul cu cea făcută cu mintea. Petrece în poruncile Evangheliei luptîndu-te cu răbdare și cu îndelungă răbdare împotriva patimilor, nu te lăsa cuprins de trîndăvie și de deznădejde atunci cînd ești biruit de gînduri și simțăminte păcătoase. De vei cădea, scoală-te; căzînd din nou, iarăși te ridică, pînă cînd te vei învăța să mergi fără să te poticnești. Paharul neputinței își are folosul său în viața nevoitorului, căci el este îngăduit de către Pronia Dumnezeiască pînă la un anumit timp, pentru curățirea de mîndrie, de mînie, de pomenirea de rău, de osîndire, de înalta cugetare și de slava deșarta. Este deosebit de  important ca să observăm în noi lucrarea slavei deșarte și s-o înfrînăm. Atîta timp cît ea lucrează, omul nu este capabil să pășească în țara viețuirii duhovnicești a cărei intrare este nepătimirea, care se dăruiește prin venirea păcii lui Hristos.

Din:PRAVILA DE RUGĂCIUNE(Sfîntul Teofan Zăvorîtul)

Share