Duminica iertării

Duminica iertării

Cinul iertării.

Astăzi Egumenul mănăstirii Arhimandritul Irinarh, a oficiat slujba Vecerniei cu cinul iertării. La slujbă au fost prezenți atît slujitorii, cinul monahal și frații mănăstirii cît și pelerinii mai rîvnitori, care au venit să-și ciară cuvenita iertare și să primească binecuvîntare înainte de Postul cel Mare.

După rînduiala mănăstirească, Egumenul, a ținut un cuvînt de învățătură înaintea obștei, despre cum se cuvine a ține un post plăcut în fața lui Dumnezeu și care este scopul și menirea acestuia în sporirea duhovnicească a monahului.

Apoi, le-a dorit tuturor, să aibă răbdare și bărbăție în săvîrșirea faptelor de nevoință și i-a binecuvîntat pe toți, dorindu-le ajutorul și Mila lui Dumnezeu.

La sfîrșit, Egumenul, a făcut o metanie și și-a cerut iertarea de la toți care au fost prezenți, care la rîndul lor au făcut asemenea cîte o metanie, după care fiecare a primit binecuvîntare.

Share