Arhim. Irinarh (Costru), Starețul Sfintei Mănăstiri Țigănești la 40 de ani de viaţă pământească

Arhim. Irinarh (Costru), Starețul Sfintei Mănăstiri Țigănești la 40 de ani de viaţă pământească

Prea Cuvioșia Voastră,

Bunul Dumnezeu V-a învrednicit să ajungeţi cu pace şi în deplină sănătate la cea de a patruzecea aniversare din ziua naşterii.

Cu ocazia acestui frumos eveniment, Vă urăm o viaţă îndelungată, binecuvântată şi trăită întru credinţă desăvârşită şi veselie duhovnicească.

Privind în urmă, putem vedea că anii pe care i-aţi trăit până acum au fost întru totul închinaţi Altarului Domnului – prin nevoinţă, speranţă şi dragoste faţă de semeni aţi reuşit numeroase realizări, atât în domeniul edificării unei obști monahale exemplare precum și a multor activități social-filantropice.

Hotărârea şi bunele intenţii ale Prea Cuvioșiei Voastre ne fac să credem că şi în continuare Veţi munci cu aceiaşi râvnă pentru binele şi mărirea Bisericii Drept-măritoare, lucru pentru care ne şi rugăm Mântuitorului, ca să Vă întărească şi să Vă înţelepţească pentru a plini  lucrarea cea bineplăcută.

Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani!

Share