Sf. Simeon al Tesalonicului despre naşii de botez

Sf. Simeon al Tesalonicului despre naşii de botez

Se cuvine ca naşul celui ce se botează să fie ortodox şi cucernic

Trebuie să luăm bine seama a face naşi [copiilor] pe creştinii ortodocşi şi, pe scurt, cunoscători ai credinţei. Căci eu am auzit lucruri foarte grave şi fără socotinţă, că unii fac naşi ai copiilor lor pe hulitorii, pe vrăjmaşii credinţei, pe cei fără de Dumnezeu şi pe eretici, pentru pricini omeneşti, nădăjduind de la ei ceva din cele omeneşti.

Unii ca aceştia şi taina o leapădă şi pe copii lor nu-i luminează, ci mai mult îi întunecă. Iar preotul care slujeşte se face părtaş celor depărtaţi de Dumnezeu. Căci cum ar putea să înveţe dreapta credinţă cel ce huleşte pe Dumnezeu, sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul, sau ce parte are credinciosul cu cel necredincios? Precum scrie, cel ce face unele ca acestea osândit este!

Sursă: Sf. Simeon al Tesalonicului (1381-1429),
“Tratat asupra tuturor dogmelor”, cap. 62,
Suceava 2002, vol. 1, p. 109.

Share