Sf. Liturghie de Schimbarea la Față a Domnului

Sf. Liturghie de Schimbarea la Față a Domnului

19.08.2013. Sărbătoarea Schimbarea la faţă a Mântuitorului este una din cele mai însemnate sărbători în istoria umanităţii, prin această minune, Mântuitorul Hristos descoperă întregii lumi slava pe care a pierdut-o fiinţa umană căzută din rai. Cu prilejul acestei Sărbători Împărătești, Părintele Arhimandrit Irinarh (Costru) a săvârşit Sf. Liturghie înconjurat fiind de obștea mănăstirii și de numeroși pelerini veniți din diferite părți ale republicii.

Experienţa pe care au avut-o apostolii a fost cu adevărat de excepţie. Organele lor de simţ au fost solicitate la maximum. Sentimentele pe care le trăiau erau atât de sublime: „Doamne, bine este nouă să fim aici”, încât apostolii au simţit nevoia să prelungească cât mai mult posibil această experienţă: „să facem trei colibe: una Ţie, una lui Moise şi una lui Ilie”

În această atmosferă sărbătorească părintele Irinarh a venit un cuvânt de învățătură în fața poporului binecredincios: „

Iubiți întru Hristos frați și surori, este cu adevărat mare acest Praznic, pentru că acolo, pe Tabor, Mântuitorul însuși Și-a arătat, ca într-o străfulgerare, slava Sa dumnezeiască înaintea Apostolilor Săi. Până acum, Sfinții Apostoli văzuseră și se uimiseră numai de minunile Lui, care erau mari și puternice, semne ale dumnezeirii Sale. Dar în sufletul lor ei îl socoteau pe Mântuitorul tot ca pe un om – un mare Prooroc -, cel mai mare trimis al lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor de până atunci. Însă, din cele petrecute pe Tabor cu prilejul Schimbării la Față, Sfinții Apostoli se conving pentru totdeauna că marele lor învățător este nu numai un om al lui Dumnezeu, ci și Dumnezeu adevărat. Cele văzute și trăite de ei pe muntele Tabor nu le vor uita niciodată. Lumina feței Domnului arătată pe Tabor este o prevestire a chipului de fulger al Mântuitorului, inviat și preamărit – chip care avea să-l cucerească și pe Pavel când se afla pe drumul Damascului, transformându-l total, din cumplit prigonitor, în cel mai renumit Apostol.

De aceea, să nu încetăm a ne ruga lui Dumnezeu, Maicii Domnului și tuturor Puterilor cerești, să ne lumineze mintea, inima și viata cu lumina adevărului și a dragostei Dumnezeului nostru, ca să putem birui și schimba tot ce-i rău în noi și în viața noastră pământească, pentru ca și în noi să strălucească lumina cea mai presus de orice lumină a faptelor bune, spre binele și spre bucuria semenilor nostri și spre slava lui Dumnezeu. Amin.”

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Arhimandrit Irinarh, a sfinţit strugurii şi alte prinoase aduse de creştinii pentru a fi binecuvântate.

De asemenea Preacuvioșia Sa a mulţumit tuturor celor prezenţi, îndemnându-i să ducă o viaţă creştinească, şi să se urce spre acel Munte al Taborului din sufletului fiecăruia pentru a da slavă lui Dumnezeu şi a primi lumină şi har sfinţitor, iar pe diaconul hirotonit la îndemnat să slujească cu vrednicie şi jertfire în Biserica lui Hristos.

Share