PS Episcop Petru a liturghisit la mănăstirea Ţigăneşti

PS Episcop Petru a liturghisit la mănăstirea Ţigăneşti

PS Episcop Petru de Ungheni a oficiat serviciul divin la mănăstirea „Adormirii Maicii Domnului” din preajma s. Ţigăneşti.

Aici Prea Sfinţia Sa a fost întâmpinat călduros de întreaga obşte monahală condusă actualmente de Arhimandritul Irinarh (Costru) şi de un număr mare de creştini.

Oficierea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii a fost precedată de sfinţirea Prestolului din biserica cu hramul „Maica Domnului „Izvorul Tămăduirii”

După citirea Sfintei Evanghelii, Prea Sfinţia Sa a ţinut un frumos cuvânt de învăţătură în care a subliniat importanţa vieţii monahale pentru întreaga creştinătate şi a vorbit şi despre importanţa ascultării în lucrarea de mântuire a fiecărui monah.
„A fi monah înseamnă a face ascultare cu gândul la Hristos, la ascultarea Sa Dumnezeiască faţă de voia Tatălui Ceresc. Acolo unde este ascultare acolo este şi Duhul lui Hristos, iar unde este Duhul Sfânt acolo se întăreşte unitatea obştii monahale dar şi a întregii Biserici.

Cel mai mare lucru de care se tem diavolii este ascultarea! Cuviosul Paisie Velicikovskii a cărui prăznuire s-a făcut astăzi, a trăit o viaţă sfântă care ne lipseşte nouă tuturor! Dacă vom citi atent viaţa şi scrierile lui, vom vedea că nu avea timp de pierdut, făcea rugăciuni şi prievegheri, îşi petrecea timpul şi în osteneli depuse pentru întărirea duhovniească a obştii sale.
În viaţa acestui mare trăitor al credinţei noastre ortodoxe se spune că nu avea alt povăţuitor decât Sf. Scriptură şi Învăţăturile Sfinţilor Părinţi. Zilnic citea asemenea Sf. Ioan Gură de Aur cărţile Sf. Scripturi căutând să-şi pogoare şi mai mult sufletul în paradisul cel prea minunat al scripturilor.

La început să ştiţi iubiţi fraţi întru Hristos, creştinii nu aveau Biblii, nu aveau scrierile Sfinţilor Părinţi, Hristos era în inima lor, fiecare din mucenicii primelor secole creştine îl avea pe Hristos scris în inima lor. Iată cum au reuşit să rabde chinurile minunaţii mucenici a cărui prăznuire o facem astăzi: Guria, Samon şi Aviv.

Astăzi nu ne mai prigoneşte, nu ne mai chinuie nimeni pentru credinţă, avem libertatea credinţei! Dar diavolul atacă viaţa duhovnicească prin duhul lumii acesteia, a democraţiei şi libertăţii de exprimare care încearcă să pătrundă şi în mănăstiri, şi în viaţa călugărilor. Mândria este temelia acestui duh. El strică pacea şi liniştea din mănăstire, tulbură sufletele nevoitorilor, împingându-le uşor spre înşelare şi spre dezbinare.

De aceea, ceea ce trebuie să facem noi acum este să ne luptăm duhovniceşte pentru întărirea şi unitatea Bisericii, să cerem de la Dumnezeu vremuri de pace şi linişte, de prosperitate duhovnicească. Dar cum să ne luptăm? – se poate întreba cineva. Să urmă exemplul muceniclilor care se prăznuiesc astăzi şi al Sf. Paisie Velicikovski şi aşa ne vom învrednici de cercetarea samarineanului celui milostiv din Evanghelia de azi care-l simbolizează pe Domnul nostru Iisus Hristos”, a menţionat PS Episcop Petru.

În cadrul Sf. Liturghii a fost hirotonit în treapta de ierodiacon monahul Tihon (Condrea) vieţuitor al acestei obşti. Mai mulţi slujitori ai mănăstirii s-au învrednicit a primi decoraţi Mitropolitane:

Ieromonahul Spiridon (Marin) a fost ridicat în treapta de egumen, Ieromonahul Roman (Pasa) a fost de asemenea ridicat în treapta de egumen, Ieroschimonahul Antonie (Stavinschii) – schiegumen, Ieromonahul Gherman (Ciubotaru) a primit dreptul de a purta cruce de aur, Ieromonahul Zosima (Scurcan) si ieromonahul Veniamin (David) a primit dreptul de a purta bederniţă, ierodiaconul Rostislav (Boldisor) – dreptul de purta orar dublu.

La finele slujbei a fost săvârşit un Te Deum de mulţumire pentru toate binefacerile arătate de Dumnezeu asupra mănăstirii şi asupra ţării noastre, după care Vlădica Petru a înmânat familiei Cerescu distincţii bisericeşti pentru aportul considerabil adus la construirea bisericuţei care s-a sfinţit.

Pentru activitatea sârguincioasă depusă spre binele Bisericii Ortodoxe din Moldova, domnul Ioan Cerescu a fost decorat cu ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski” gr. II, iar doamna Alexandra Cerescu cu medalia „Cuv. Parascheva”.

Share