Pomenirea Tăierii cinstitului cap al cinstitului, măritului Prooroc, Înaintemergător şi Botezător Ioan

Pomenirea Tăierii cinstitului cap al cinstitului, măritului Prooroc, Înaintemergător şi Botezător Ioan

[:ro]

Irod Antipa – fiul acelui Irod, care a poruncit uciderea celor douăzeci de mii de prunci din Betleem la vremea Naşterii Mîntuitorului – a fost stăpîn în Galileea în timpul predicării lui Ioan Botezătorul. El era căsătorit cu fiica lui Aretas, care era un prinţ arab.

Dar Irod, fiind roadă rea a rădăcinii celei rele, a dat-o la o parte pe legiuita lui soţie, şi în mod nelegiuit şi-a luat-o concubină pe Irodiada, care era soţia fratelui lui, frate ce se afla încă în viaţă. Sfintul Ioan Botezătorul a strigat tare şi neînfricat împotriva nelegiuirii regelui Irod, arătîndu-i că nu i se cuvine lui să ţină femeie pe soţia fratelui lui. Din această pricină Irod 1-a aruncat pe Sfîntul Ioan în închisoare, în timpul unui banchet de la curtea sa din Sevastia, în Galileea, înaintea oaspeţilor a jucat Salomeea, fiica Irodiadei şi a lui Filip. Irod, beat de vin, a fost atît de împătimit de acest dans al Salomeei, încît i-a făgăduit că îi va da orice îi va cere, pînă la jumătate din împărăţie. Irodiada a sfătuit-o pe fiica ei Salomeea să-i ceară lui Irod capul lui Ioan Botezătorul.

Irod a dat porunca, Ioan a fost decapitat în temniţă, şi, după cum fusese porunca, s-a adus sus, în sala banchetului, capul lui Ioan pe o tipsie. Ucenicii lui Ioan au luat trupul învăţătorului lor şi l-au îngropat cu cinste, iar necurata Irodiada a luat capul lui Ioan şi, după ce i-a înţepat de mai multe ori limba cu un ac, 1-a aruncat într-un loc necurat. Istoria Capului Sfîntului Botezător Ioan, al pierderilor şi aflărilor lui succesive (în număr de trei) se vede la ziua de 24 februarie. Pedeapsa lui Dumnezeu nu a întîrziat însă să cadă asupra nelegiuiţilor.

Prinţul Areta, care a vrut să răzbune onoarea fiicei lui, a pornit război împotriva lui Irod şi 1-a învins, învins fiind Irod, Caligula 1-a osîndit la surghiun – mai întîi în Galia, iar mai apoi în Spania. Irod şi Irodiada au trăit în surghiun, în sărăcie cumplită şi în înjosire, pînă cînd s-a deschis pămîntul şi i-a înghiţit de vii. Salomeea rău a pierit la rîul Sikaris. (Sf.Nicolae Velimirovici)

Anunț: Mănăstirea strânge bani pentru turnarea clopotelor. Jertfiți, care puteți, întru Numele Domnului.

[:]

Share