Pomenirea Naşterii Preasfintei Stăpînei noastre de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Măria

Pomenirea Naşterii Preasfintei Stăpînei noastre de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Măria

[:ro]

Preasfînta Fecioară Măria s-a născut din părinţi foarte înaintaţi în vîrstă, Ioachim şi Ana. Tatăl ei se trăgea din seminţia lui David, iar maica ei, din seminţia lui Aaron. Astfel, pe linie paternă, ea a fost din viță regală, iar pe linie maternă, din neam preoţesc.

Prin aceste elemente ea a preînchipuit că Acela Care avea să Se nască din ea avea să fie împărat şi Mare Arhiereu, Ioachim şi Ana, foarte vîrstnici fiind şi neavînd copii, se chinuiau foarte mult cu sufletul, stînd pururea smeriţi înaintea lui Dumnezeu şi fiindu-le mereu ruşine de oameni.

Dar ei pururea se rugau cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu, rugîndu-L să le dăruiască şi lor prunc, aşa cum odinioară lui Avraam şi Sarei, care 1-au născut pe Isaac la adînci bătrîneţe. Atotputernicul şi Atotvăzătorul Dumnezeu le-a ascultat cererea şi i-a răsplătit cu o bucurie dincolo de toată bucuria pe care şi-au închipuit-o vreodată. Căci El nu doar că le-a dăruit o fiică, ci El le-a dăruit-o chiar pe Maica lui Dumnezeu.

El ia luminat deci nu doar cu bucuria pămîntească şi trecătoare, ci ia luminat cu bucuria veşniciei. Căci Dumnezeu le-a dăruit doar o singură fiică, dar ce Fiică!, şi doar un singur nepot, dar ce Nepot! Măria cea Plină de Har, cea Binecuvîntată între femei, Biserică a Duhului Sfînt, Altar al Dumnezeului Celui Viu, Masa Pîinii celei Dumnezeieşti, Corabia Sfinţeniei lui Dumnezeu, Pomul cel cu Bun Rod, Slava neamului omenesc, Lauda tuturor femeilor, Izvorul fecioriei şi al curăţiei – iată fiica pe care Dumnezeu le-a dăruit-o lui loachim şi Annei! Ea s-a născut la Nazareth, iar la vîrstă de trei ani a fost dusă de maica ei la Templul din Ierusalim.

Petrecînd acolo vremea cuvenită şi împlinind paisprezece ani, ea s-a întors la casa părintească de la Nazareth. Acolo a primit Buna Vestire a Arhanghelului Gavriil privitoare la naşterea Fiului lui Dumnezeu, Mîntuitorul lumii, din trupul ei feciorelnic şi preacurat. (Sf. Nicolae Velimirovici)

[:]

Share