Nașterea Sfântului slăvitului Prooroc, Înainte-mergătorul și Botezătorul Domnului, Ioan

Nașterea Sfântului slăvitului Prooroc, Înainte-mergătorul și Botezătorul Domnului, Ioan

Luna Iunie în 24 zile (7 Iulie) Nașterea Sfântului slăvitului Prooroc, Înainte-mergătorul și Botezătorul Domnului, Ioan.

Împlinindu-se vremea Sfintei Elisabeta, ca să nască, a născut fiu, la bătrânețe, din pântece sterp, precum, de demult, Sara pe Isaac și minunea mergea înainte minunii.

Mai înainte, adică, de a naște Fecioara pe Hristos, a născut cea stearpă, în zilele sale, pe Mergătorul înainte al lui Hristos, pentru ca cei ce vor vedea nașterea cea peste fire, din cea bătrână, să creadă și nașterea cea mai presus de fire, care avea să fie din Fecioara cea nenuntită, și să zică, în sinea lor: Puterea cea nebiruită a lui Dumnezeu, care a dezlegat nerodirea celei bătrâne, acea putere este în stare ca, și pe Fecioara, cea nestricată, să o facă maică. Și a fost nașterea cea minunată a lui Ioan, Înainte-Mergătorul înaintea Nașterii lui Hristos, cea și mai minunată. Și această minune, pregătea altă minune după maica cea stearpă, Maica cea pururea Fecioară: după nașterea cea minunată a Elisabetei, nașterea cea străină a Fecioarei. Pentru că, întru amândouă maicile, rânduiala nașterii covârșește rânduielile firii, Dumnezeu voind așa, Căruia, ca unui Ziditor, toată firea Îi slujește.
Și s-au împlinit cuvintele bine-vestitor Gavriil, care a zis către Zaharia: “Femeia ta va naște fiu și mulți se vor bucura de nașterea lui.”
Și mâna lui Dumnezeu era cu pruncul și creștea întru el darul lui Dumnezeu. Și a petrecut în pustiu, până la ziua arătării lui, către popor. Și așa, mâna Domnului păzea și acoperea pe Sfântul Ioan, ca să meargă înaintea feței Domnului, cu duhul și cu puterea lui Ilie ca să gătească Lui cale, Celui ce venea să mântuiască neamul omenesc. Iar pentru toate acestea slăvit să fie Hristos Dumnezeu, Mântuitorul nostru, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, în veci. Amin.

Share