Nașterea Domnului să vă aducă tuturor binecuvântare și bucurie!

Nașterea Domnului să vă aducă tuturor binecuvântare și bucurie!

 

“Cu adevărat Domnul vine întru ale Sale prin nașterea cea uimitoare, ca să unească cu Sine iarăși pe cei ce se înstrăinaseră din desfătarea raiului. Să-L primim pe Dânsul, născându-Se în peșteră.” (Cântarea a VIII-a, Canonul Înainteprăznuirii Nașterii Domnului)

Frați creștini, 

În această zi de mare bucurie, vă îndemnăm să fiți următori magilor de la Răsărit, căutându-L și mărturisindu-L pe Hristos în viața voastră. În călătoria acestei vieți mărturisiți-L cu mult curaj pe Domnul Iisus Hristos, Cel ce S-a născut în Betleemul Iudeii pentru mântuirea noastră, iar mărturisirea voastră să fie nu numai prin cuvânt, ci, mai ales, prin fapte. Și aceste fapte să înmulțească binele și pacea în lumea aceasta, răvășită de păcate, dezbinare și ură.

Fie ca marea prăznuire a Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos să fie un izvor de bucurie, pace și împliniri pentru voi toți, acum și în Noul An care vine. Aducem mulţumire bunului Dumnezeu  pentru toate dar­urile şi binefacerile pe care le revarsă neîncetat asupra fiecăruia dintre noi şi asupra lumii întregi, chiar dacă nu ne dăm seama întotdeauna că „totul este har”, că totul este darul lui Dumnezeu, cum ne spune Sfânta Scriptură şi toată Tradiţia duhovnicească a Bisericii noastre.

Nașterea Domnului să vă aducă tuturor binecuvântare și bucurie!

„Hristos se naște, slăviți-L!”

Vă urează Arhimandritul Irinarh şi fraţii de la Mănăstirea Ţigăneşti

 

Share