Hrană duhovnicească în Duminica vinedecării femeii gârbove, la Mănăstirea Țigănești

Hrană duhovnicească în Duminica vinedecării femeii gârbove, la Mănăstirea Țigănești

În Duminica vinedecării femeii gârbove, la Mănăstirea Țigănești au sunat clopotele de sărbătoare, pentru creștinii dornici de a a-și potoli setea duhovnicească din izvorul nesecat al Dumnezeieștii Liturghii.

Tot în această zi Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Marei Mucenițe Ecaterina și a Sfântului Mare Mucenic Mercurie.

După Rugăciunea Domnească, cu binecuvântarea părintelui stareț Irinarh (Costru), ieromonahul Veniamin (David) a venit în fața creștinilor cu un cuvânt de învățătură în care a explicat Evanghelia zilei.

Totodată părintele Veniamin a relatat mărturii din viețile Marilor Mucenici ai Ortodoxiei – Ecateriana și Mercurie,  ale căror sfinte rugăciuni să ne fie și nouă spre ajutor, ca să fim păziți de vrăjmașii cei potrivnici lui Dumnezeu, ca împreună cu dânșii să slăvim pe Dumnezeu și pe Maica Sa în vecii vecilor. Amin.

Share