Duminica a opta după Cincizecime – „Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline”

Duminica a opta după Cincizecime – „Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline”

Astăzi, în Duminica a opta după Cincizecime se pomenesc Sfinți Părinți de la 6 Sinoade Ecumenice. Acești Sfinți Părinți au stabilit Canoanele Bisericești ca să fie o rânduială, o statornicie în Biserica Ortodoxă, ca să nu pătrundă încâlceli și erezii care seamănă vrăjmașul.

Tot astăzi în ziua de 13 Iulie (pe stil vechi) se sărbătorește Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil. Arhanghelul este acela care pe Moise l-a învățat scrierea cărților descoperindu-i tainele Facerii lumii. A tâlcuit Proorocului Daniil arătările cele minunate. A vestit Sfinților Dreptei Ana și Ioachim că vor naște pe Fiica cea Binecuvântată, prin care se vor binecuvânta toate semințiile pământului, și se va chema Maria. A binevestit preotului Zaharia nașterea Sfântului Ioan, Înaintemergătorul Domnului. Acest Arhanghel a stat înaintea Preacuratei și a binevestit zămâslirea Fiului lui Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt, și lui Iosif încredințindu-l prin vis despre Fecioara cea neispitită de nuntă. Același Arhanghel a binevestit păstorilor nașterea Mântuitorului. Prin acest Înger Mântuitorul la vremea patimirilor Sale a primit întărire. Acest Înger s-a arătat mironosițelor stând pe piatra mormântului și vestindu-le învierea din morți a Domnului. Același Înger arătându-se Preacuratei, I-a spus de cinstita Ei adormire și de mutarea Ei cu trupul de la cele pământești la cele cerești.

Evanghelia de astăzi ne povestește despre minunea săvârșită de Mântuitorul, hrănind 5000 de bărbați, afară de femei și copii cu cinci pâini și doi pești.

(Evanghelia de la Matei, 14, 14-22)

14. Şi ieşind, a văzut mulţime mare şi I S-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor.
15. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: locul este pustiu şi vremea iată a trecut; deci, dă drumul mulţimilor ca să se ducă în sate, să-şi cumpere mâncare.
16. Iisus însă le-a răspuns: N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce.
17. Iar ei I-au zis: Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti.
18. Şi El a zis: Aduceţi-Mi-le aici.
19. Şi poruncind să se aşeze mulţimile pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind la cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulţimilor.
20. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline.
21. Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii.
22. Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor.

Le spune Apostolilor dați-le voi să mănânce ca să arăte că ei au să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. 5000 sunt pentru că erau bolnavi la cele cinci simțuri, care se și vindecă prin cele cinci pâini. Că de vreme ce aceste cinci simțuri erau bolnave, câte sunt rănile, atâtea și vindecările. Iar doi pești sunt cuvintele pescarilor, unul – Evanghelia, altul – Cartea Faptelor. Și cele douăsprezece coșuri care au fost ridicate de Apostoli arată că cele pe care noi, milțimile, nu putem să le mâncăm, adică să le înțelegem, pe acestea Apostolii le-au purtat și le-au înțeles. Și spune “afară de femei și de copii”, pentru că se cere de la creștin să nu aibă nimic copilăresc, sau femeesc, adică ușuratic. Domnul slobozește poporul, nevrând să-l ducă după El, ca să nu pară iubitor de slavă deșartă.

Share