De Învierea Domnului salutul pascal a răsunat în inima codrilor la mănăstirea Țigănești

De Învierea Domnului salutul pascal a răsunat în inima codrilor la mănăstirea Țigănești

20.04.2014. Învierea Domnului este una dintre marile sărbători ale Ortodoxiei şi este trăită intens de credincioşi, mai ales în locurile unde oamenii au petrecut în rugăciune şi post aspru, precum mănăstirile.

Sute de credincioşi au luat Sfânta Lumină, ca în fiecare an la Paşti, de la Mănăstirea Țigănești, acolo unde starețul mănăstirii, arhimandritul Irinarh a dat de veste, cu o mare bucurie, că „Hristos a Înviat!”.

În cuvântul Său Prea cuviosul Părinte Irinarh a evidenţiat roadele Învieri Mântuitorului Iisus Hristos pentru umanitate şi întreaga creaţie, cu toţii devenind, prin Învierea Mântuitorului Hristos fii ai lui Dumnezeu născuţi din Dumnezeu prin Duhul Sfânt.

Paştile sunt sărbătoarea păcii sau a împăcării omului cu Dumnezeu şi a oamenilor întreolaltă. În acest sens sărbătoarea Sfintelor Paşti ne îndeamnă să ducem lumină şi să fim lumină acolo unde locuim sau unde muncim. Să ducem lumină, bucurie şi pace celor care sunt întristaţi, celor care sunt singuri, celor care sunt neajutoraţi.

Fraților, noi care suntem Biserica, împreună cler şi popor, trebuie să fim martori ai Învierii lui Hristos, mărturisitori ai iubirii Lui pentru oameni şi să ducem în aceste zile lumină în casele celor bolnavi, celor singuri, celor din spital, iar prin aceasta să mărturisim că Hristos Domnul a înviat din morţi şi a înviat sufletele noastre din mormântul egoismului, al nepăsării, al autosuficienţei. Să-L rugăm pe Hristos Domnul să ne dăruiască nouă tuturor, celor dragi ai noştri şi tuturor românilor din ţară şi din străinătate, pacea, lumina şi bucuria Sa spre slava Preasfintei Treimi şi mântuirea noastră. 

Totodată, părintele arhimadrit ne-a îndemnat să păstrăm pururi în sufletele noastre Lumina Învierii şi bucuria pe care Dumnezeu ne-a făcut-o în această sfântă zi.

După citirea Evangheliei, părintele stareț, a dat citire Pastoralei Înalt Prea Sfinţitului Vladimir.

La final, pentru o împartăşire deplină a acestei Sfinte Sărbători, au fost binecuvântate și sfințite prinoasele credincioșilor.

Share