Author - admin

Mesaj de felicitare pentru domnul Ruslan Cojocaru

Starețul mănastirii Țigănești, Prea Cuviosul Irinarh a adresat un mesaj de felicitare domnului Ruslan Cojocaru, comandantul Batalionului de geniu din s. Negrești, în legătură cu avansarea în grad militar de Locotenent Colonel.  În aceste clipe importante pentru frăția voastră, vă doresc să trăiți o  viaţă închinată slujirii lui Dumnezeu şi aproapelui. La fel din partea întregii obști monahale vă dorim  mulţi ani cu sănătate, bucurii şi noi realizări spre binele Bisericii şi al neamului. Cu deosebit respect și dragoste întru Hristos Arhimandrit Irinarh (Costru)  

Naşterea Cinstitului Slăvitului Prooroc Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan

07.07.2012 De prăznuirea Naştereii Cinstitului Slăvitului Prooroc Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan, la Mănăstirea Țigănești a fost oficiată cu acest prilej Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Sfântul Ioan Botezătorul este mărturisit de Hristos mai mare decât toţi cei născuţi din femei, şi mai mult de prooroc, care a săltat în pântecele maicii sale, şi a propovăduit oamenilor venirea Mântuitorului nostru, şi a mers mai înainte la iad, ca să binevestească învierea. Acesta a fost fecior al lui Zaharia, arhiereul şi al Elisabetei, cea stearpă, fiind [...]

Mănăstirea Ţigăneşti – un loc pitoresc pentru creștini

30.06.2012 Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului" de la Ţigăneşti, localitate aflată la vreo 40 km depărtare de capitală, a reînviat de mai multe ori din cenuşă ca pasărea Phoenix, după ce a fost distrusă de tătari, apoi, de comunişti. În 1960, toţi călugării au fost încărcaţi în camioane şi duşi în direcţii necunoscute. Lumea zice că unii au fost închişi în puşcării, alţii exilaţi sau împuşcaţi. Stareţul Ioachim a mers atunci în genunchi până la poarta mănăstirii, blestemând regimul. După o perioadă [...]

Arhimandritul Irinarh

Arhimandritul Irinarh (în lume Costru Ion Vasile) născut la 27 martie 1973 în satul Milești, raionul Nisporeni într-o familie de creștini ortodocși. În anii 1980-1990 a absolvit şcoala medie din satul natal. Între anii 1991-192 și-a satisfăcut serviciul militar în termen în or.Tiraspol. Cu binecuvîntarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove, este trimis să facă ascultare la Mănăstirea Ţiganesti în toamna anului 1992, pentru ca mai târziu să primească călugăria în data de 22 martie 1993 cu numele [...]

A avut loc adunarea Eparhiei de Centru

31.05.2012 La Palatul Mitropolitan a fost convocată Adunarea eparhială cu participarea preoţilor protopopi, duhovnicilor şi membrilor comisiilor disciplinare. În cadrul acesteia ÎPS Mitropolit Vladimir a adresat un mesaj către cei prezenţi, prezentând acţiunile întreprinse de Biserică pe parcursul timpului în vederea depăşirii diverselor  provocări şi ispite care au marcat societatea. ÎPS Vladimir a menţionat, în mod deosebit, deciziile statale privind schimbarea legislaţiei cultelor, înregistrarea ligii islamice, conferirea codului de identificare cetăţenilor Republcii Moldova şi recenta  adoptare a Legii cu privire [...]

Pe teritoriul unității Batalionului de geniu din s. Negrești, r. Strășeni, a fost sfințită o Troiță

  26.05.2012.  Pe teritoriul unității Batalionului de geniu din s. Negresti, r. Strășeni, a fost sfințită o Troiță de piatră. Slujba de sfințire a fost oficiată de către un sobor de preoți în frunte cu starețul Mănăstirii Țigănești Arhim. Irinarh (Costru). După sfințire Părintele Arhimandrit Irinarh, a ținut un cuvânt de învățătură despre însemnătatea sfintei cruci în viața creștinilor: "Dragi frați întru Hristos, “Cuvântul crucii pentru cei ce pier este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (I Corinteni 1, 18). În [...]

Părintele Irinarh a participat la sfințitrea bisericii din s. Maximovca, r. Anenii Noi

20.05.2012 Dimineaţa zilei de duminică a fost una de deosebită bucurie pentru credincioşii din localitatea Maximovca, r. Anenii Noi, unde după finisarea lucrărilor de construcţie a fost săvârşită sfinţirea sfântului lăcaş.. Serviciul divin, oficiat de către ÎPS Mitropolit Vladimir şi un numeros sobor preoţesc, a început cu sfinţirea prestolului, după care a fost oficiată Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, în timpul căreia parohul bisericii, Prot. Mitr. Ioan Prescură a fost decorat cu Ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski”, gr. II pentru truda depusă spre [...]

Izvorul Tămaduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului la Mănăstirea Țigănești

20.04.2012 Vineri în săptămâna luminată la mănăstirea Țigănești, a fost oficiată o slujbă praznicală cu prilejul hramului bisericii de de-ausupra izvorului. Această bisericuță poartă hramul în cinstea icoanei Maicii Domnului "Izvorul Tămaduirii". Sfânta Liurghie a fost săvârșită de un sobor de preoți în frunte cu starețul mănăstirii Arhimandritul Irinarh, în prezența unui număr mare de credincioși, care au venit să înalțe rugi Bunului Dumnezeu alături de obștea Mănăstirii Țigănești. La originea acestei sărbatori se află o minune petrecută cu mulți ani în urmă [...]