Monahism

Despre deprinderea orală(Arhiepiscopul Antonie de Golânsk şi Mihailovsc)

Lucrătorii practici ai rugăciuni lui Iisus ne încredinţează de următoarele:  la  început, cel ce s-a hotărât să cheme neîncetat Numele Domnului nostru Iisus Hristos, întâlneşte greutăţi şi se luptă cu lenea, dar dacă continuă mai departe lupta, simte o înrudire cu această ocupaţie, iar limba şi gura lui capătă putere de a rosti cu uşurinţă rugăciunea, împreună cu aceasta se dezvoltă mecanismul muşchilor gâtlejului, aşa încât rostirea rugăciunii devine o necesitate firească. În cazul în care nevoitorul opreşte rugăciunea, [...]

La Mănăstirea Căpriana a avut loc Sinaxa stareților și starețelor mănăstirilor din Eparhia de Centru

Cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, joi, 17/30 martie 2017, în ziua prăznuirii Cuviosului Alexei, omul lui Dumnezeu (411), la Mănăstirea Căpriana, a avut loc Sinaxa stareților și starețelor de mănăstiri din cuprinsul Eparhiei de Centru din cadrul Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove. La această întâlnire au participat toți superiorii așezămintelor monahale din Eparhie. Tema sinaxei a fost: „Sfântul Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni, ocrotitorul spiritual și luminător al Moldovei”. Evenimentul a debutat în dimineața zilei cu un Te-Deum către Sfântul Ierarh Gavriil săvârșit [...]

RUGĂCIUNEA MINŢII DIN INIMĂ CURATĂ

     Mai sus, s-a menţionat că după o deplină lăsare în voia lui Dumnezeu, prima fază a adevăratei rugăciuni duhovniceşti este numită a minţii din inimă de sine mişcătoare. Despre ea s-a vorbit deja. Chiar dacă mai puţin, dar destul de suficient. După aceasta vine o fază mai desăvârşită, a rugăciunii curate sau neîmprăştiate. Această rugăciune a minţii din inimă se săvârşeşte cu mintea şi cu inima care s-au curăţit în întregime de întuneric şi de patimi. Inima, [...]

Să-i ajutăm pe tineri să-şi urmeze chemarea lor

        Fiecare om are chemarea lui. Bunul Dumnezeu l-a făcut pe om liber. Are nobleţe şi respectă libertatea omului, lăsând liber pe fiecare să urmeze calea care îl odihneşte. Nu-i pune cu o disciplină militară pe toţi în aceeaşi linie. De aceea tinerii să se lase pe ei înşişi liberi în spaţiul duhovnicesc al libertăţii lui Dumnezeu. Nu se folosesc dacă cercetează ce fel de viaţă urmează sau va urma cutare sau cutare. În privinţa aceasta [...]

Lupta în rugăciune

   Frate! Dacă tu n-ai simțit unirea minții, sufletului și trupului, atunci ocupă-te de rugăciune cu multă luare aminte, unind-o pe cea făcută cu gîndul cu cea făcută cu mintea. Petrece în poruncile Evangheliei luptîndu-te cu răbdare și cu îndelungă răbdare împotriva patimilor, nu te lăsa cuprins de trîndăvie și de deznădejde atunci cînd ești biruit de gînduri și simțăminte păcătoase. De vei cădea, scoală-te; căzînd din nou, iarăși te ridică, pînă cînd te vei învăța să mergi fără [...]

RUGĂCIUNEA MINŢII DIN INIMĂ DE SINE MIŞCĂTOARE

După toate cele trăite pe calea pocăinţei, după lungi zile de mare tânguire şi mare tristeţe, omul ajunge într-un total devotament faţă de voia lui Dumnezeu. Acum mintea împreună cu rugăciunea este coborâtă de către Dumnezeu în inimă, pentru lucrarea rugăciunii minţii din inimă de sine mişcătoare. Din această clipă omul se apropie de adevărata cunoaştere şi împlinire totală a voii lui Dumnezeu, intră în viaţa duhovnicească cea adevărată, iar mintea lui capătă o întreagă înţelepciune, pătrunzând astfel, deşi [...]

Rugăciunea și lupta cu patimile

Îngrădindu-ne viețuirea noastră de dinafară cu înfrînarea de la mîncărurile și băuturile ce se întrebuințează într-o măsură prisoselnică și cu îndulcire, îngreunîndu-ne viețuirea noastră cu însingurarea ce atîrnă de ea, adică cu petrecerea fără ieșire din mănăstire și abaterea de la cunoștințele prietenești din afară și dinlăuntrul mănăstirii, ne vom îndrepta luarea aminte spre patimile sufletești. Ne vom îndrepta luarea aminte întai de toate dupa porunca Domnului, asupra mîniei (Matei 5, 22), care își are temeiul în mîndrie (Marcu [...]

RUGĂCIUNEA MINŢII DIN INIMĂ LUCRĂTOARE

Iată că omul urcă pe următoarea treaptă şi dobândeşte rugăciunea minţii din inimă lucrătoare. Ea este numită a minţii din inimă deoarece în cadrul ei, împreună cu mintea se roagă şi inima, adică întreg omul lăuntric. Iar lucrătoare este numită pentru că în  cazul ei voinţa omului continuă să lucreze în el, manifestându-se prin îndemnuri şi  fapte. Omul încă nu a intrat în întreaga împlinire a voii lui Dumnezeu; el o împlineşte doar parţial, iar în rest îşi îndeplineşte [...]