Monthly Archives - august 2017

Mănăstirea Țigănești își prăznuiește Hramul în cinstea sărbătorii ,,Adormirea Maicii Domnului”

                Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului               „Veniţi cu toţii să împodobim şi să prăznuim duhovniceşte pe vasul cel de aur care, în loc de mană a purtat pe Mielul lui Dumnezeu, pe crinul cel sfânt şi floarea fecioriei, vrednica Născătoare de Dumnezeu cea fără prihană” Sf. Maxim Mărturisitorul. Astăzi nu este praznic de sfinți, nici de îngeri. Astăzi Biserica lui Dumnezeu cea dreptmăritoare prăznuiește și sărbătorește pe Împărăteasa tuturor îngerilor și a tuturor sfinților. Nu se [...]