Arhimandritul Irinarh (Costru), stareț al Sfintei Mănăstiri Țigănești, își sărbătorește protectorul ceresc

Arhimandritul Irinarh (Costru), stareț al Sfintei Mănăstiri Țigănești, își sărbătorește protectorul ceresc

 

Preacuvioase Părinte Arhimandrit,

Astăzi, când cu deosebită veselie duhovnicească întreaga suflare creştinească îl cinsteşte pe Cuviosul Irinarh Zăvorâtul din Rostov, Vă aducem sincerele noastre felicitări şi urări de bine cu ocazia celebrării protectorului ceresc al Preacuvioşiei Voastre.

În ceas de sărbătoare, nădăjduim ca Bunul şi Dreptul Dumnezeu, prin rugăciunile sfântului Dumneavoastră mijlocitor, să Vă călăuzească cugetul şi pasul spre întărire duhovnicească, bună chivernisire a mănăstirii pe care cu cinste o stăreţiţi şi îndreptare a turmei iubitoare de Dumnezeu pe calea mântuirii.

Dorindu-Vă deplină sănătate trupească şi sufletească, precum şi ani mulţi întru toate cele bune şi de folos, Vă asigurăm de aleasa noastră preţuire şi deplinul respect.

Cu arhiereşti binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTRTEGII MOLDOVE

* * *

Arhimandritul Irinarh (în lume Costru Ion Vasile) născut la 27 martie 1973 în satul Milești, raionul Nisporeni într-o familie de creștini ortodocși.

În anii 1980-1990 a absolvit şcoala medie din satul natal. Între anii 1991-192 și-a satisfăcut serviciul militar în termen în or.Tiraspol.

Cu binecuvîntarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove, este trimis să facă ascultare la Mănăstirea Ţiganesti în toamna anului 1992, pentru ca mai târziu să primească călugăria în data de 22 martie 1993 cu numele de Irinarh, în cinstea Sf. Cuviosului Irinarh din Rostov.

Prin decretul ÎPS Vladimir, în data de 09.12.1997 este numit stareţ la mănăstirii cu hramul ,,Adormirea Macii Domnului” din Ţigănești.

Hirotonit în treapta de Ierodiacon -19.08.1993, la sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului.

Hirotonit în treapta de Ieromonah -26.08.1993.

Avansat în treapta de Egumen -19.12.200o, de sărbătoarea Sf. Ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni.

Avansat în treapta de Arhimandrit -23.04.2008 în ajunul sărbătorii Învierii Domnului în or. Ierusalim (Israel). Seminarul Teologic, anii 1995-2000.

Academia Teologică -2012.

În septembrie 2013, ÎPS Mitropolit Vladimir l-a decorat pe părintele Irinarh cu Medalia comemorativă „Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni”, prilejuită aniversării a 200 de ani de la înființarea Eparhiei de Chișinău și Hotin și cu înalta distincție bisericească ordinul Meritul bisericesc, gr. II.

 

 

Share