Arhimandritul Irinarh (Costru), la 17 ani de stăreţie

Arhimandritul Irinarh (Costru), la 17 ani de stăreţie

Astăzi, 9 decembrie, se împlinesc șaptesprezece ani de când prin decretul ÎPS Mitropolit Vladimir, în data de 09.12.1997 este numit stareţ al mănăstirii cu hramul ,,Adormirea Macii Domnului” din Ţigănești, părintele Arhimandrit Irinarh (Costru).

Cu acest binecuvântat prilej, obştea sfintei mănăstiri Țigănești, îi urează părintelui stareţ zile îndelungate sub ocrotirea Maicii Domnului, petrecuţi în deplină sănătate trupească şi sufletească.

Prea cuvioase părinte stareț, în acești șaptesprezece ani de activitate pastorală, V-ați recomandat ca un neobosit truditor în via Domnului, muncind cu dragoste și dedicație pentru propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova și pentru luminarea creștinilor binecredincioși.

Ca o mărturie a eforturilor pe care le-ați depus de-a lungul timpului, stau respectul și prețuirea de care vă bucurați din partea confraților slujitori și a numeroșilor credincioși ce v-au fost încredințați spre păstorire.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca şi în continuare să vă duceți cu cinste şi credincioşie nobila misiune de păstorire a sufletelor.

Cu dragoste creştinească şi deosebită preţuire, obştea mănăstirii Țigănești

Share