Arhimandritul Irinarh (Costru), la 15 ani de stăreţie

Arhimandritul Irinarh (Costru), la 15 ani de stăreţie

Astăzi, 9 decembrie 2012, se împlinesc cincisprezece ani de când prin decretul ÎPS Mitropolit Vladimir, în data de 09.12.1997 este numit stareţ al mănăstirii cu hramul ,,Adormirea Macii Domnului” din Ţigănești, părintele Arhimandrit Irinarh (Costru).

Cu acest binecuvântat prilej, obştea sfintei mănăstiri Țigănești, îi urează părintelui stareţ zile îndelungate sub ocrotirea Maicii Domnului, petrecuţi în deplină sănătate trupească şi sufletească, nădăjduim că şi în continuare părintele Irinarh îşi va duce cu cinste şi credincioşie nobila misiune de păstorire a sufletelor.

Cu dragoste creştinească şi deosebită preţuire, obştea sfintei mănăstiri Țigănești.

Share