Arhimandritul Irinarh a coliturghisit alături de ÎPS Mitropolit Vladimir la mănăstirea Tabăra

Arhimandritul Irinarh a coliturghisit alături de ÎPS Mitropolit Vladimir la mănăstirea Tabăra

20.10.2012
Slujba arhierească cu participarea unui numeros sobor de slujitori în frunte cu ÎPS Mitropolit Vladimir a fost prilejuită de încheierea recentelor lucrări de renovare de pe teritoriul mănăstirii și în special la biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”.

În timpul Liturghiei, Eg. Minodora (Borș), stareța așezământului monahal, a fost decorată cu dreptul de a purta toiag, în semn de înaltă apreciere a bunei organizări și a râvnei cu care a muncit pentru a duce la bun sfârșit amplele lucrări de reparație.

După slujbă, Vlădica Vladimir a sfințit exteriorul bisericii și fântâna din curtea mănăstirii, apa căreia, după cum s-a exprimat Înalt Prea Sfinția Sa, va potoli setea celor însetați și va da puteri celor istoviți pentru sporirea muncii și a rugăciunii către Bunul Dumnezeu și sfinții Săi.

La final a fost oficiat un Te-Deum de mulțumire pentru ajutorul Atotțiitorului întru săvârșirea lucrărilor celor binecuvântate și ziditoare.

Share