A avut loc adunarea Eparhiei de Centru

A avut loc adunarea Eparhiei de Centru

31.05.2012
La Palatul Mitropolitan a fost convocată Adunarea eparhială cu participarea preoţilor protopopi, duhovnicilor şi membrilor comisiilor disciplinare. În cadrul acesteia ÎPS Mitropolit Vladimir a adresat un mesaj către cei prezenţi, prezentând acţiunile întreprinse de Biserică pe parcursul timpului în vederea depăşirii diverselor  provocări şi ispite care au marcat societatea. ÎPS Vladimir a menţionat, în mod deosebit, deciziile statale privind schimbarea legislaţiei cultelor, înregistrarea ligii islamice, conferirea codului de identificare cetăţenilor Republcii Moldova şi recenta  adoptare a Legii cu privire la asigurarea egalităţii de către Parlamentul Republicii Moldova.

Ierarhul a adus la cunoştinţa celor convocaţi despre toate măsurile întreprinse în ultima perioadă, inclusiv demersuri către autorităţi, întâlniri cu clericii şi credincioşii, şedinţe ale Sinodului şi acţiuni publice. În context s-a arătat a fi îngrijorat că în definitiv  această activitate a fost calificată drept “pasivitate a conducerii Bisericii”, nu s-au valorificat realizările propriu-zise,  din contra, soldându-se cu manipulări şi speculaţii în jurul autorităţii eclesiale.

De asemenea, s-a discutat asupra apariţiilor în mass-media a unor  declaraţii  instigatoare, ce au stârnit acţiuni de protest din partea slujitorilor şi credincioşilor.

Mitropolitul Vladimir s-a referit la rezultatul negocierilor cu autorităţile publice centrale care s-au soldat cu modificarea conţinutului proiectului de lege privind asigurarea  egalităţii, concomitent, arătându-se nemulţumit de faptul că sintagma controversată se regăseşte totuşi în conţinutul legii vizate.

Au urmat discuţii, slujitorii susţinând poziţia arhiereului privind desfăşurarea  acţiunilor în duhul învăţăturii dreptmăritoare. Astfel, în final a fost adoptată următoarea rezoluţie:

„Preoţii protopopi, duhovnicii şi membrii Comisiilor disciplinare  stareţii şi stareţele  din cadrul Eparhiei de Centru a Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, convocaţi la 31 mai 2012 în reşedinţa mitropolitană, declarăm următoarele:

Suntem îngrijoraţi de evenimentele din ultimii ani, când Biserica Ortodoxă din Moldova, în special Mitropolia Moldovei, este supusă unor atacuri de denigrare în societate. Tendinţele politice ale contemporanietăţii adesea contravin normelor morale creştine şi provoacă disensiuni în rândul cetăţenilor. Paradoxal, trăim într-un mediu creştin-ortodox, însă o bună parte din creştini sunt departe de duhul trăirii credinţei întru care au fost botezaţi. Astfel, tot creştinii adesea acceptă norme şi valori anticreştine.

Un alt aspect este prezentarea Bisericii în diverse mijloace mass-media, neînţelegându-se preceptele dogmatice şi morale ale acestei instituţii, care nu poate fi concepută drept o simplă organizaţie lumească, dar un aşezământ divino-uman.

Ultimul an a presupus discuţii şi dezbateri la tema proiectului legii ce a vizat aspectul antidiscriminare. Subiect abordat în şedinţe de lucru ministeriale şi teritoriale mai bine de cinci ani. În urma unor demersuri şi acţiuni de protest ale Bisericii proiectul a fost tărăgănat, dar în ultimă instanţă adoptat de legislativ.

Dolenaţele Sinodului bisericesc au fost analizate, dar satisfăcute parţial. În acest sens, unii credincioşi au fost gata să se pronunţe public şi să iasă la proteste. S-ar părea că e ceva firesc, dacă nu ar fi apărut voci ostile şi răuvoitoare, învinuind conducerea mitropolitană de complicitate şi neimplicare în depăşirea acestei probleme.

Probabil că este primul caz când unii slujitori încearcă să aţâţe credincioşii contra Întâistătătorului şi a Sinodului.

         În realitate nu este cazul unei confruntări între Biserică și stat, ci între promotorii fărădelegii și poporul educat de milenii în limitele normalității morale și ale familiei binecuvântate de Dumnezeu. Astfel, Biserica nu a tolerat și nici nu va tolera păcatul și patima, ci va contribui la dezrădăcinarea lor, mărtusind și apărând adevărurile de credință prin rugăciune și consiliere duhovnicească.

În această ordine de idei solicităm:

1.    Convocarea Sinodului BOM şi adoptarea unei poziții comune faţă de procesele provocatoare din ultima perioadă. Clarificarea aspectului jurisdicţional prin care unii ierarhi depăşesc atribuţiile şi graniţele canonice ale eparhiei diriguite. Identificarea şi cercetarea în cadrul Judecăţii eparhiale a declaraţiilor nefondate făcute de unii slujitori.

2.    Crearea unei Comisii mitropolitane privind problemele sociale, în componenţa căreia ar fi incluşi slujitori, credincioşi şi specialişti din diverse domenii sociale: jurişti, medici, pedagogi, psihologi, asistenţi sociali, ingineri etc. Această comisie va analiza diversele probleme şi provocări din societate şi va lua atitudine, venind cu propuneri şi recomandări Sinodului.

3.     Formularea unui îndemn pastoral către Consiliul Coordonator al Audiovizualului şi către reprezentanţii mass-media privind difuzarea adecvată şi obiectivă a activităţii Bisericii şi solicitarea poziţiei oficiale a instituţiei. În acelaşi timp, Biserica să delegeze unor reprezentanți să prezinte poziţia oficială a Mitropoliei. Astfel, ar fi depăşite situaţiile de ambiguitate şi dezinformare.

4.    Îndemnarea slujitorilor de a nu participa la acțiuni și polemici cu caracter politic.

5.    Evitarea ieșirii la manifestări și proteste stradale în exprimarea poziției Bisericii în diverse situații.

6.    Revizuirea activității organizațiilor neguvernamentale care au primit statut juridic cu binecuvântarea chiriarhilor.

7.    Îndemnarea slujitorilor și credincioșilor de a se înarma cu cele mai puternice arme ale Bisericii – Postul și Rugăciunea. În acest sens, să se postească cu post aspru în zilele de luni, miercuri și vineri din prima săptămână a Postului Sfinților Apostoli.

Nădăjduim că prin eforturi comune vom depăşi toate ispitele şi provocările vremii şi vom reuşi să menţinem Biserica în duhul unităţii, sfinţeniei, sobornicităţii şi adevărului apostolic.

A se vedea declarația și semnăturile preoților în format PDF  1  2  3  4  5  6

     Să stăm bine, să luăm aminte…”

După şedinţă slujitorii împreună cu Mitropolitul Vladimir s-au deplasat la Catedrala Mitropolitană, închinându-se chipului Maicii Domnului prin icoana făcătoare de minuni “de Liubeci”, săvârşind un Te Deum.

Sursa: www.mitropolia.md

Share