A apărut broșura cu istoria mănăstirii Țigănești

A apărut broșura cu istoria mănăstirii Țigănești

În prima săptămînă a Postului Mare, cu ajutorul lui Dumnezeu și stăruințele ctitorului Antonie Brașoveanu, s-a finisat editarea broșurii cu titlul „Mănăstirea Țigănești”.

Această broșură, expune istoria Mănăstrii Ţigăneşti, de la prima atestare documentară şi pînă în prezent. Textul original este preluat şi adaptat după volumul de cercetări enciclopedice “Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova”, o nouă ediţie enciclopedică elaborată şi editată de Institutul de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în anul 2013.

Autorul textului este Liliana Condraticova, doctor în studiul artelor(Institutul  Patrimoniului Cultural al AȘM).

Share