Taina Sf. Maslu oficiată la mănăstirea Țigănești

Taina Sf. Maslu oficiată la mănăstirea Țigănești

Tineri și vârstnici, bolnavi ori aflați la grea încercare sufletească, creștinii și-au înălțat ochii sufletului către cer, într-o comuniune duhovnicească cu întreaga obște a sfintei mănăstiri Țigănești.

Alături de rugăciunile specifice săvârșite în numele Sfintei Treimi, din cadrul slujbei Sfântului Maslu, preoții au citit și rugăciuni de trebuință pentru toți creștinii.

TAINA SFÂNTULUI MASLU este a șaptea Taină a Bisericii în care, prin rugăciunile preoților și ungerea cu untdelemn sfințit a părților însemnate ale trupului, credincioșii dobândesc vindecarea de bolile trupești și sufletești.

Această Taină a fost instituită de însuși Mântuitorul când a trimis pe sființii apostoli la propovăduire, zicându-le : «Celor ce vor crede, aceste semne vor urma: în numele Meu, demoni vor izgoni, peste cei bolnavi își vor pune mâinile și se vor face sănătoși» (Marcu XVI, 17—18). Sfinții apostoli au practicat Taina Sfântului Maslu chiar de la prima lor propovăduire : «Și scoteau mulți demoni și ungeau cu untdelemn pe mulți bolnavi și-i vindecau» (Marcu VI, 13).

Share