Slujba de pomenire pentru Monahul Ioan(Tabora)

Slujba de pomenire pentru Monahul Ioan(Tabora)

Astăzi, 30 noiembrie, după Sfînta Liturghie, Egumenul mănăstirii Arhim. Irinarh cu soborul de preoți și diaconi au săvîrșit o slujbă de pomenire pentru Monahul Ioan(Tabora), trecut la Domnul la data de 30 noiembrie 2013.

La final, Arhim. Irinarh cu obștea au mers la mormîntul monahului Ioan, unde au săvîrșit o slujbă de pomenire. Alături de obștea monahală au fost prezenți atît preoți, monahi cît și rude și prieteni care au păstrat un moment de reculegere la mormîntul monahului Ioan și s-au rugat pentru sufletul lui.

Emisiunea „Cuvintele Credinței”, la Sfîntul Munte Athos în Chilia moldovenească „Provata”.( an. 2011)

Share