Evanghelia să fie căpătâi în orice lucrare înfăptuită

Evanghelia să fie căpătâi în orice lucrare înfăptuită

 

Biserica Ortodoxă sărbătorește la 1/14 ianuarie Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului nostru Iisus Hristos și pe Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei. În prima zi a anului nou civil (pe stil vechi) 2016, la Mănăstirea Țigănești, slujba Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare a fost oficiată de către Preacuviosul Părinte Stareț – Arhimandritul Irinarh (Costru), înconjurat de un sobor de preoți și diaconi și în prezența a numeroși credincioși.

După citirea Pericopei Evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Părintele Stareț a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat învățăturile ce reies din aceasta elogiind și personalitatea deosebită a Sfântului Vasile cel Mare, care a fost unul dintre cei mai învățați părinți ai Bisericii, unul dintre cei mai evlavioși și mai harnici, care a unit înțelepciunea cu evlavia și cu lucrarea, nu numai duhovnicească, ci și materială în Biserică, întrucât materia a fost pusă în slujba spiritului, în slujba lucrării duhovnicești.

Sfântul Vasile cel Mare a fost un mare apărător al credinței ortodoxe într-o vreme în care erezia lui Arie nega dumnezeirea Fiului și erezia lui Macedonie nega dumnezeirea Duhului Sfânt, de aceea a și scris un tratat de dogmatică Despre Duhul Sfânt și a arătat că Duhul Sfânt este Dumnezeu, dătător de viață care împreună cu Tatăl și cu Fiul a creat lumea. El a îmbinat cuvântul cu fapta și de la el ne-a rămas această înțelepciune de a mărturisi pe Dumnezeu nu doar prin scrieri sau cuvântări, ci și prin fapte

La final Părintele Patriarh a urat tuturor care poartă numele Sfântului Vasile, Vasilisa, Vasilina ani mulți și fericiți.

Întrucât sărbătoarea bisericească (Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului și Sf. Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei), care este și începutul anului civil, trebuie primită cu bucurie duhovnicească, la sfârșitul Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba Tedeumului după care Părintele Stareț a semănat cu grâu și bomboane credincioșii, urându-le un an cu belșug și prosperitate, în care Evanghelia să fie căpătâi în orice lucrare înfăptuită.

Share