Viețile sfinților

Viaţa Sfântului Apostol Bartolomeu

Sfântul Apostol Bartolomeu a fost unul din cei doisprezece apostoli. După primirea limbilor în chip de foc ale Sfântului Duh, acestuia i-au căzut sorţii ca, împreună cu Sfântul Apostol Filip, să meargă în Siria şi în Asia de sus, pentru propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Deci au plecat amândoi în părţile acelea, uneori umblând împreună, alteori despărţindu-se prin cetăţi şi apoi iarăşi întâlnindu-se; şi întorceau cu învăţăturile lor pe mulţi oameni spre mântuire. Deci într-o vreme, Sfântul Filip despărţindu-se de Sfântul [...]

Viața Sfântului Sfințitului Mucenic Tadeu (Uspensky), Arhiepiscop de Tver

Arhiepiscopul Tadeu (Ivan Vasilevici Uspensky) a văzut lumina zilei la 12 noiembrie, anul 1872, în gubernia de Nijegorodsc. El se trăgea din familia unui preot. După ce a finisat studiile la Academia duhovnicească din Moscova, Tadeu a fost tuns în călugărie și hirotonit preot în anul 1897. Aproxiamtiv un an, a predat la Seminarul Teologic din Smolensk, după care a ocupat postul de inspector la Seminarul Teologic din Moscova. În anul 1902, Tadeu a fost transferat în Oloneț și numit Rector al [...]

Viaţa Cuviosului Părintelui nostru Nicola Sviatoşa, stăpînitorul Cernigovului

Se schimbă şi se preface chipul lumii acestea şi împărăţia ei se mută de la neam la neam. Scaunele domnilor pămînteşti de multe ori le-a surpat Dumnezeu şi a pus pe cei blînzi în locul lor. A cugetat la această schimbare a stăpînirii celei trecătoare de pe pămînt şi fericitul şi binecredinciosul Nicola Sviatoşa, fiul lui David Sviatoslavici, domnul Cernigovului, nepotul lui Sviatoslav Iaroslavici, domnul Kievului şi al Cernigovului, care a întemeiat sfînta biserică cea de Dumnezeu zidită a Pecerskăi. [...]

Sfânta Cuvioasă Elena Behteeva (Florovskaia) din Kiev

Aceasta s-a născut în anul 1756 în Zadonsk, guberia Voronej din Rusia, într-o familie înstărită şi de vază, primind numele Ecaterina. Familia sa, precum şi rudeniile sale, se aflau în relaţii apropiate cu sfântul ierarh Tihon din Zadonsk (pomenit la 14 mai si 13 august) care venea din vreme în vreme la dânşii şi stătea câte două luni sau mai mult. Evlavia prieteniei cu sfântul Tihon s-a transmis fără îndoială şi tinerei Ecaterina, care la 18 ani, mânată de dorul [...]

Istoria lemnului Crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos

În decursul veacurilor, tradiţia creştină a modelat şi a transmis din generaţie în generaţie o impresionantă şi tulburătoare istorie, a lemnului din care a fost făcută Sfânta Cruce, unul dintre primele simboluri ale credinţei în mântuitoarea Jertfă a lui Iisus, graţie căreia am redevenit fiii şi moştenitorii Împărăţiei lui Dumnezeu. Această istorie este astăzi mai puţin cunoscută. Rămâne însă importantă pentru că dezvăluie, deopotrivă, interesul şi credinţa creştinului simplu care, de-a lungul vremii, nu a încetat să caute şi [...]

Viața Sf. Preacuviosului Gherman de la Solovețk

Preacuviosul Gherman a fost de loc din oraşul Totima. Părinţii lui erau oameni simpli şi evlavioşi, din care pricină Gherman în copilărie n-a învăţat nici măcar să citească, rămânând tot restul vieţii neştiutor de carte. Dar mintea şi inima lui, chiar şi fără şcoală şi cărţi au fost învăţate după asprele rânduieli ale moralei şi evlaviei creştine. Încă din tinereţe, se străduia să-I placă lui Dumnezeu şi se îngrijea de mântuire; iar când a ajuns în floarea vârstei, s-a dedicat pe deplin slujirii lui Dumnezeu, făcându-se [...]

Viaţa Preacuviosului Stareţ Isaachie de la Optina

Cuviosul Isaachie (în lume Ivan Ivanovici Antimonov) s-a născut la Kursk, la 21 mai 1810, într-o veche familie de negustori, care se bucura de o mare stimă din partea orăşenilor, datorită onestităţii şi vieţii creştine, milostivirii faţă de săraci şi a râvnei spre înfrumuseţarea bisericii din oraş. Viitorul mare stareţ de la Optina a crescut într-o atmosferă plină de dragoste, ascultare faţă de părinţi, respectare strictă a rânduielilor bisericeşti şi acrivie morală. Băiatul era modest şi blând, tăcut şi reţinut, [...]

Viaţa şi cuvinte ale Sfântului Cuvios Anatolie cel Tânăr de la Optina

Acesta a fost ucenicul de chilie al sfântului Ambrozie, alt mare stareţ al Mănăstirii Optina (pomenit la 10 octombrie). Poporul îl numea pe sfântul Anatolie  „mângâietorul” şi  „al doilea Serafim”, fiind cel „totdeauna smerit şi niciodată întristat”. Cuviosul Anatolie a fost împreună stareţ cu ultimul stareţ al Optinei, sfântul Nectarie (pomenit la 25 ianuarie) Acesta a absorbit duhul ascetismului de la Optina: trezvie severă, încordată a duhului, tăinuită în chilie, relaţie simplă şi sinceră cu toate cele din afară: monahi, pelerini, [...]