Predici

Sfîntul Teofan Zăvorîtul (Episcop Rus)

  PRAVILA DE RUGĂCIUNE(Cuvînt înainte)    În ceasurile în care lumea oarbă petrece în veselii zgomotoase și nebunești, robii lui Hristos plîng în liniștea chiliilor, revărsîndu-și rugăciu­nile pline de osîrdie înaintea Domnului. Fiii lumii după ce își petrec noaptea într-o nebunească priveghere, întîmpină ziua următoare cu duhul întunecat și scîrbit, iar robii lui Dumnezeu întîmpină acea zi cu veselie și cu duh îmbărbătat, stăpîniți de conștiință și de sim­țirea unei neobișnuite capacități pentru cugeta­rea de Dumnezeu și pentru a reîmprospăta lucru­rile bune, întrucît [...]

Cuvinte de folos.(Parintele Paisie de la Sihla)

  Despre rugăciune    Orice rugăciune este dar de la Dumnezeu. Dar noi, cei mai slabi, avem rugăciunea gurii. Deocamdată împlinește-o pe asta, tătucuță. Fântâna e adâncă, dar funia e scurtă și găleata e mică. Citește dimineața Acatistul Maicii Domnului iar seara citește Paraclisul ei. Crezul - neapărat, măcar o dată pe zi, și Psalmul 50 de două-trei ori pe zi... Mai mult, canonul e benevol: "Tatăl nostru" fără număr, "Doamne Iisuse" fără număr, metanii fără număr. Fiecare cuprinde cât poate; [...]

Ce este credinţa! (Omilia Mitropolitului Augustin de Florina)

„Credinţa ta te-a mântuit…” „Doar crede şi se va mântui” (Luca 8, 48, 50) Aţi auzit Evanghelia. Ne istoriseşte două minuni. Una, vindecarea femeii cu scurgere de sânge, mai mică; alta, învierea copilei moarte, este foarte mare. Acestea le zice Evanghelia. Şi vreau să luăm aminte la un lucru. Dacă femeia bolnavă s-a vindecat şi dacă fetiţa a înviat din morţi, aceste două minuni au avut loc pentru că la mijloc a fost credinţa. Femeii pe care a vindecat-o, Hristos i-a spus: [...]

Predică la Duminica Vindecării demonizatului din ţinutul Gherghesenilor

Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu scot pe demoni, iată a ajuns la voi Împărăţia lui Dumnezeu (Luca 11, 20) Iubiţi credincioşi, Dacă vom lua aminte cu dinadinsul la cuvintele Sfintei Evanghelii de astăzi, vom înţelege două lucruri de mare folos. Întîi, cît de mare şi nemărginită este iubirea de oameni a lui Dumnezeu şi, al doilea, cît de mare şi cumplită este răutatea diavolilor faţă de om şi de celelalte zidiri ale lui Dumnezeu. Domnul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, văzînd starea [...]

Evanghelia lui Lazăr şi a bogatului nemilostiv (Luca 16, 19-31)

Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se strălucit în toate zilele. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar şi câinii venind, lingeau bubele lui. Şi a murit săracul şi a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost înmormântat. Şi în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el [...]

Sfântul Nicolae Velimirovici – Învierea fiului văduvei din Nain

În vremea aceea, Iisus „S-a dus într-o cetate numită Nain şi cu El împreună mergeau ucenicii Lui şi multă mulţime. Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă, şi mulţime mare din cetate era cu ea. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! Şi apropiindu-se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie [...]

Predică la Duminica a XVI-a după Rusalii (Despre înmulţirea talanţilor)

Şi a zis Domnul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune (Matei 25, 21) Iubiţi credincioşi, Una din învăţăturile ce le putem trage din Sfînta Evanghelie de azi este aceea că fiecare dintre noi avem datoria de a înmulţi talantul cel încredinţat nouă de Dumnezeu. Fiecare om are talantul său de la Dumnezeu şi nici unul nu este fără talant. Înmulţirea lui îi aduce mîntuirea cea veşnică a sufletului său, precum şi intrarea lui [...]