Monahism

Tinerii în fața celor două căi ale vieţii 

Şi viaţa în căsătorie şi cea în feciorie sunt binecuvântate             Părinte, ce trebuie să răspundem tinerilor care întreabă dacă viaţa monahală este mai înaltă decât cea în căsătorie?             Mai întâi trebuie să-i faceţi să înţeleagă care este menirea omului şi care este sensul vieţii. Apoi să le explicaţi că cele două căi pe care le-a trasat Biserica noastră sunt binecuvântate, pentru că amândouă îi pot duce în Rai, dacă trăiesc după Dumnezeu. Să presupunem că doi oameni vor să [...]

RUGĂCIUNEA LUCRATOARE A MINŢII

    Rugăciunea lui Iisus lucrătoare a minţii, se numeşte a minţii deoarece este spusă în  gând, iar lucrătoare pentru că până la momentul predării totale în voia lui Dumnezeu, se săvârşeşte de către om intenţionat, şi nu mişcată de la sine.   Deprinzând, precum s-a menţionat mai sus, rugăciunea vorbită, mintea începe, după spusele Sfinţilor Părinţi într-un mod mai stăruitor şi mai fierbinte să asculte cuvintele rostite, şi ascultând începe treptat cu o deosebită plăcere să se afunde în rugăciune. În sfârşit, [...]

Despre moarte și gîndul la moarte

  Să nu uităm de moarte, că fără de veste vine. Toți cei care au umblat după slavă omenească și s-au amăgit de grijile acestei lumi, la sfârșit s-au căit, dar poate prea târziu... Prin aducerea aminte de ceasul morții, scăpăm de părerea de sine și de gândurile cele necurate. Să nu uităm ce am fost înainte de a fi, ce am fost după naștere, ce suntem astăzi și ce vom fi mâine, și să le atribuim pe toate lui Dumnezeu. Aducerea [...]

Rugăciunea făcută cu gura

    Prea cuviosul Nil Sorschi spune că cel ce se roagă în auz și cu gura, fără luare aminte, se roagă văzduhului, iar nu lui Dumnezeu. E ciudată dorința ta frate! Tu vrei să te audă Dumnezeu cînd tu însuți nu te auzi?" spune Sfîntul Dimitrie al Rostovului împrumutînd cuvintele de la Sfîntul Mucenic Ciprian al Cartaginei. Iar acest lucru se întîmplă, întocmai, cu cel ce se roagă cu gura și cu vocea fără luare aminte; ei pînă într-atîta nu se [...]

Despre mărturisirea păcatelor (spovedanie)

  Prima treaptă de salvare a omului este spovedania cu căință.  Mărturisirea să fie mai deasă decât împărtășirea.  Cu mărturisirea sinceră și deasă vei reuși.Să te mărturisești regulat, că dacă mături casa mai des, ți-i drag să stai în ea. Dacă speli cămașa, ți-i drag s-o îmbraci. Căci dacă se face mult gunoi în casă, este mai greu de scos afară. Să te mărturisești mai des  dacă nu în fiecare săptămână, măcar în fiecare lună. De câte ori cazi, scoală-te, mărturisește-ți [...]

RUGĂCIUNEA VORBITĂ

    Începutul lucrării rugăciunii lui Iisus, la fel ca şi orice altă rugăciune, este cuvântul. „Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul” aşa strigă omul către Dumnezeu de câte ori îşi face pravila de dimineaţă şi de seară, oriunde s-ar afla, indiferent de poziţie sau loc, procedând întocmai cum îl va sfătui părintele duhovnic. Dar dacă acesta lipseşte, atunci trebuie să te străduieşti ca oricând  şi oriunde să petreci în rugăciune. La pravila citită din cartea de rugăciuni, [...]

Despre mănăstire și monahism.

Mănăstirea este Ierusalim și Sion duhovnicesc. Monahismul de astăzi este cu școală multă, dar cu practică puțină. În capul obștii trebuie oameni cu viață, nu cu școală. Dacă stareții și duhovnicii vor fi ca făcliile în sfeșnic și vor merge, ca păstorul cel bun, în fruntea turmei, atunci mănăstirile vor înflori văzând cu ochii, iar călugării vor lăuda pe Dumnezeu împreună cu îngerii; iar dacă nu, nicidecum. Cel ce se gândește să intre în monahism să se roage mult înainte de [...]

Rugăciunea lui IISUS

„Căci din inimă ies gânduri rele” — (Mt.15, 19).Aceste cuvinte au fost rostite de dulcele Iisus, Domnul nostru, Puitorul de nevoinţă, Conducătorul şi Întemeietorul lucrării unei pocăinţe adevărate. În urma căderii, după ce omul a îndrăgit propria-şi voinţă, imperfectă şi rea, mai mult decât atotperfecta voie a lui Dumnezeu, răul a pătruns în inima lui. Samavolnicia sau împlinirea voii personale, a îndepărtat sufletul de la Dumnezeu şi omul a rămas doar cu slăbitele sale puteri. Era necesar să se [...]