Istoric

Stareții Mănăstirii Țigănești

Primul stareț cunoscut al schitului Țigănești, conform surselor arhivistice, a fost schimonahul Vartolomei[1], urmat apoi de monahul Avraam[2], fără a se cunoaște perioada concretă de stăreție și evenimentele desfășurate în acea perioadă. Starețul schitului în jurul anilor 1760, ieromonahul Samuil, moldovean, a lăsat călugărilor o diată cu semnătura sa, în care a menționat unde este hotarul moșiei, cum l-au prins tătarii și cum i-au luat documentele și lucrurile. Într-o diată rămasă după moartea acestuia (1760) se spune că, văzând năvălirile [...]

Comunitatea monahală

Datele privind numărul călugărilor de la înființarea schitului sunt practic lipsă. Primele informații de acest fel se referă abia la începutul sec. XIX. În 1815, sub stăreția ieromonahului Macarie, în schitul Țigănești, viețuiau ieromonahii Mitrofan, Moisei și Lavrentii, schimonahul Avramii, monahii Kornilei, Ioan, Ioasaf, Varsanovii și Vichentii, în total 10 persoane[1]. În 1816 schitul Țigănești a fost cel mai populat dinte toate schiturile de călugări din Basarabia, având 19 persoane[2]. În 1820-1821, în schit viețuiau 16 monahi, iar numărul [...]

Ctitorii Mănăstirii Țigănești. De la boierul Lupu Gheuca până în zilele noastre

Lista ctitorilor care au contribuit la fondarea și dezvoltarea schitului include persoane care au donat în diferite perioade loturi de pământ, imobile, mijloace bănești, podoabe prețioase etc. De la înființarea mănăstirii Țigănești  și până în 1918 lista ctitorilor se prezintă în felul următor. Ctitorul principal al mănăstirii Țigănești se se consideră boierul Lupu Gheuca și răzeșii, orogonari din comuna Cobâlca, care au dăruit și lotul de pământ și au întemeiat, în 1741, pe pământul lor o biserică de lemn. [...]

Necropola Mănăstirii

În cimitirul mănăstirii Țigănești a fost înhumat ctitorul bisericii cu hramul Sfântul Nicolae, negustor din Chișinău. Epitaful scris în limba rusă, pe piatra funerară, în traducere sună astfel: ,,Aici este înmormântat robul lui Dumnezu Hristofor Carandje Iscrov, ziditorul acestei biserici, încetat din viață la 15 aprilie 1887, la anul 60 al vieții.”

În Maica Domnului avem în cer o inima de mamă…

  În data de 4 decembrie, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, preacuviosul părinte Irinarh (Costru), starețul sfintei mănăstiri Țigănești, dimpreună cu obștea monahală au înălțat rugăciuni în cadrul Dumnezeieștii Liturghii, către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu pentru mijlocire în fața Tronului ceresc. (mai mult…)

Mănăstirea Ţigăneşti primenită în culoarea Maicii Domnului

[:ro] La 35 km de Chişinău, în partea de nord a satului Ţigăneşti, într-o vale înconjurată de pădure, din preajma râului Ichel, se află Mănăstirea de monahi Ţigăneşti, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Anul întemeierii este cunoscut cu aproximaţie din cauza dispariţiei actelor iniţiale, răpite de tătarii din Bugeac în vremea ultimului jaf asupra schitului. (mai mult…)

Adormirea Maicii Domnului – Hramul Sfintei Mănăstiri Ţigăneşti (28.08.2012)

Cu ajutorul Lui Dumnezeu am ajuns şi anul acesta  să ne bucurăm de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, hramul mănăstirii noastre. De ziua hramului și în acest an Sfânta Liturghie a avut loc în incinta Mănăstirii, fiind oficiată de Preacuviosul părinte stareţ Irinarh, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, aducând astfel o bucurie atât vieţuitorilor mănăstirii cât și tuturor enoriașilor și pelerinilor Sfintei Mănăstiri. După Dumnezeiasca Liturghie, toți creștinii, enoriași și pelerini, au împărtășit momente neuitate de bucurie alături de [...]

Naşterea Cinstitului Slăvitului Prooroc Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan

07.07.2012 De prăznuirea Naştereii Cinstitului Slăvitului Prooroc Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan, la Mănăstirea Țigănești a fost oficiată cu acest prilej Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Sfântul Ioan Botezătorul este mărturisit de Hristos mai mare decât toţi cei născuţi din femei, şi mai mult de prooroc, care a săltat în pântecele maicii sale, şi a propovăduit oamenilor venirea Mântuitorului nostru, şi a mers mai înainte la iad, ca să binevestească învierea. Acesta a fost fecior al lui Zaharia, arhiereul şi al Elisabetei, cea stearpă, fiind [...]