Foto

Duminica a treia din Postul Mare, numită „a Sfintei Cruci”

Astăzi, în Duminica a treia din Postul Mare, numită „a Sfintei Cruci”, după cum vedeţi, se scoate cu mare evlavie în mijlocul bisericii Sfînta Cruce. De ce se scoate Crucea la jumătatea postului în biserică pentru închinare, unde stă o săptămînă? Se scoate pentru a ne întări şi a ne îmbărbăta în nevoinţa postului, ca să-l putem parcurge cu folos pînă la capăt. Căci privind la Sfînta Cruce şi cugetînd la patimile Domnului uităm de necazurile vieţii şi primim [...]

Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite

              Astăzi, în ziua de miercuri, din prima săptămînă a Postului Mare, după trei zile de nevoință în post și rugăciune, în care s-a citit și Canonul de  pocăință  a Sfîntului Andrei Criteanul, vestit prin umilința stihurilor sale,  la care au fost prezenți atît obștea monahală cît și mulți enoriași, ctitori și credincioși, Egumenul mănăstirii  Arhimandritul Irinarh, a oficiat slujba Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte Sfințite.              În [...]

P.S. Siluan, Episcop de Orhei și Vicar mitropolitan, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie în mănăstire de sărbătoarea Sf. Irinarh, zăvorîtul de la Rostov

            La  26 ianuarie 2017, în ziua de pomenire a Sfîntului Irinarh, zăvorîtul din Rostov, cu binecuvîntarea Înalt Preasfințitului Vladimir, mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Preasfințitul Siluan(Șalari), Episcop de Orhei și Vicar mitropolitan,  a oficiat Dumnezeiasca Liturghie în biserica de iarnă „Sf. Ier. Nicolae”, din mănăstirea „Țigănești”.             Cu Preasfințitul au conslujit: Egumenul mănăstirii „Țigănești” Arhim. Irinarh(Costru); Egumenul mănăstirii „Butuceni” Arhim. Vladimir(Poia);  Starețul mănăstirii „Hîrbovăț” Arhim. Spiridon(Marin);  Duhovnicul mănăstiri de [...]

Evanghelia să fie căpătâi în orice lucrare înfăptuită

  Biserica Ortodoxă sărbătorește la 1/14 ianuarie Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului nostru Iisus Hristos și pe Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei. În prima zi a anului nou civil (pe stil vechi) 2016, la Mănăstirea Țigănești, slujba Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare a fost oficiată de către Preacuviosul Părinte Stareț - Arhimandritul Irinarh (Costru), înconjurat de un sobor de preoți și diaconi și în prezența a numeroși credincioși. (mai mult…)