Author - Roman

Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite

"Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite" este o slujbă specifică a Postului Mare. Urmînd canoanelor, această slujbă se poate săvîrși în fiecare zi a postului, cu excepția zilelor aliturgice, cînd nu se săvîrșește nici o Sfîntă Liturghie, și a zilelor de sîmbătă și duminică, precum și a zilei de 25 martie st.vc.(Buna Vestire), cînd este rînduită săvîrșirea unei alte Sfinte Liturghii, a Sfîntului Ioan Gură de Aur sau a Sfîntului Vasilie cel Mare. În această zi, miercuri în prima săptămînă a [...]

Citirea Canonului cel Mare

În prima săptămînă a Postului Mare, (de luni pînă joi) seara la ora 17:00, la mănăstire se citește Canonul cel Mare; care este  o inspirație revărsată din adîncul inimii înfrînte și smerite a unui om sfînt și anume al Sfîntului Andrei Criteanu. Toată obștea mănăstirii, cît și mulți creștini și enoriași, întotdeauna se stărue să nu lipsească de la aceste slujbe, care sunt pline de o putere uimitoare de pocăință și umilință, asupra inimii fiecărui creștin.

Cîteva cuvinte, despre folosul postului

Săturarea mărgineşte plăcerea numai la pântece; postul însă urcă folosul la suflet. (Sf. Vasile cel Mare)   N-am postit, şi am fost alungaţi din rai! Să postim dar, ca să ne întoarcem în rai. (Sf. Vasile cel Mare)   Niciodată n-a văzut cineva pe un postitor cu dreapta socoteală robit de pofta păcatului. (Sf. Isaac Sirul)   Dacă Cel ce a dat Legea a postit, care dintre cei ce păzesc Legea nu trebuie să postească? (Sf. Isaac Sirul)   Oricare ar fi virtuţile pe [...]

Duminica iertării

Cinul iertării. Astăzi Egumenul mănăstirii Arhimandritul Irinarh, a oficiat slujba Vecerniei cu cinul iertării. La slujbă au fost prezenți atît slujitorii, cinul monahal și frații mănăstirii cît și pelerinii mai rîvnitori, care au venit să-și ciară cuvenita iertare și să primească binecuvîntare înainte de Postul cel Mare. După rînduiala mănăstirească, Egumenul, a ținut un cuvînt de învățătură înaintea obștei, despre cum se cuvine a ține un post plăcut în fața lui Dumnezeu și care este scopul și menirea acestuia în sporirea [...]

Duminica lăsatului sec de brînză (a izgonirii lui Adam di Rai). Începutul Postului Mare

[Rom. 13, 11-14; Mt. 6, 14-21]. ”Dacă veți ierta oamenilor greșalele lor, ierta-va și vouă Tatăl vostru cel ceres; iar dacă nu veți ierta oamenilor greșalele lor, nici Tatăl vostru  nu vă va ierta greșalele voastre.” Ce mijloc simplu și lesnicios de mîntuire! Ți se iartă păcatele cu condiția să ierți și tu greșalele aproapelui. Asta înseamnă că îți ții soarta în mîini. Calcă-ți pe suflet și treci de la simțăminte neprietenoase față de aproapele tău la unele cu adevărat [...]