Author - Manastirea

Mănăstirea Țigănești își prăznuiește Hramul în cinstea sărbătorii ,,Adormirea Maicii Domnului”

                Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului               „Veniţi cu toţii să împodobim şi să prăznuim duhovniceşte pe vasul cel de aur care, în loc de mană a purtat pe Mielul lui Dumnezeu, pe crinul cel sfânt şi floarea fecioriei, vrednica Născătoare de Dumnezeu cea fără prihană” Sf. Maxim Mărturisitorul. Astăzi nu este praznic de sfinți, nici de îngeri. Astăzi Biserica lui Dumnezeu cea dreptmăritoare prăznuiește și sărbătorește pe Împărăteasa tuturor îngerilor și a tuturor sfinților. Nu se [...]

Predică la Duminica Cincizecimii ( Despre darul vorbirii în limbi )

Darul limbilor va înceta (I Corinteni 13, 8) Iubiţi credincioşi, Pe cît ne va ajuta mila şi îndurarea lui Dumnezeu astăzi vom vorbi despre încetarea darului vorbirii în limbi în Biserica lui Hristos. Darul vorbirii în limbi a fost dat de Dumnezeu Sfinţilor Apostoli la Duminica pogorîrii Duhului Sfînt, dar numai pentru o vreme, cu scopul de a se converti mai uşor neamurile păgîne la creştinism. Într-adevăr, la pogorîrea Duhului Sfînt, Dumnezeu a vorbit iudeilor prin gurile străinilor. Căci iudeii străini, auzind pe [...]

Aducerea Cinstitelor Moaşte ale Sfîntului Nicolae, Arhiepiscopul din Mira Lichiei (1087)

Pe vremea binecredinciosului împărat grec Alexie şi a patriarhului Constantinopolului, Nicolae, stăpînind în Rusia iubitorul de Hristos marele domn al Kievului, Vsevolod Iaroslavici şi Vladimir cel de bun neam, domnul Cernicovului, care după aceea s-a făcut monah, a fost năvălire a ismailitenilor contra stăpînirii greceşti de pe acea parte de mare, pentru că, începînd de la Herson, vrăjmaşii Crucii lui Hristos, au robit pămîntul creştin pînă la Antiohia şi Ierusalim şi au pustiit cu foc şi cu sabie toate [...]

Despre deprinderea orală(Arhiepiscopul Antonie de Golânsk şi Mihailovsc)

Lucrătorii practici ai rugăciuni lui Iisus ne încredinţează de următoarele:  la  început, cel ce s-a hotărât să cheme neîncetat Numele Domnului nostru Iisus Hristos, întâlneşte greutăţi şi se luptă cu lenea, dar dacă continuă mai departe lupta, simte o înrudire cu această ocupaţie, iar limba şi gura lui capătă putere de a rosti cu uşurinţă rugăciunea, împreună cu aceasta se dezvoltă mecanismul muşchilor gâtlejului, aşa încât rostirea rugăciunii devine o necesitate firească. În cazul în care nevoitorul opreşte rugăciunea, [...]

9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării Eroilor căzuţi în cel de-al doilea Război Mondial

Astăzi, de 9 Mai – Ziua Victoriei asupra fascizmului, biserica ortodoxă din Moldova, face comemorarea eroilor căzuți în cel de-al doilea Război Mondial pentru apărarea Patriei, și se înalță rugăciuni pentru toți cei ce au suferit în acești ani grei, și și-au perdut viața în urma acestui război global. Cu ocazia acestei zile însemnate, Egumenul mănăstirii Arhim. Irinarh, dimpreună cu părinții și frații au făcut un pelerinaj, la locul unde pe vremuri în primăvara anului 1944, la cantonul pădurarului Anton [...]

Comemorarea personalității vrednicului de pomenire Mitropolit Gurie Grosu, la Mănăstirea Noul-Neamț

Cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, joi, 4 mai 2017, la Mănăstirea Noul-Neamț, a avut loc Sinaxa stareților și starețelor de mănăstiri din cuprinsul Eparhiei Chişinăului din cadrul Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove. La această întâlnire au participat majoritatea superiorilor așezămintelor monahale din Eparhie. În cadrul sinaxei a avut loc comemorarea vrednicului de pomenire Mitropolit Gurie Grosu (1877-1943), prilejuită de împlinirea a 140 ani de la nașterea sa. Evenimentul a debutat în dimineața zilei cu Rânduiala Panihidei săvârșită de către soborul preoțesc [...]

Hramul bisericii în cinstea „Izvorul Tămăduirii”

HRISTOS A ÎNVIAT!!! Tropar, glasul al 3-lea Fecioară Curată, ca un izvor de viață făcător ai zămislit Roua cea după fire necuprinsă și ai izvorât pentru noi nectar de neîncetată bucurie, ce dimpreună cu apa vieții veșnice, din izvorul tău se revarsă în bogate râuri și nesfârșite; pentru care, cu toți bucurându-ne, strigăm: Bucură-te, Izvor al vieții tuturor. Condac, glasul al 8-lea Din izvorul tău cel nesecat, ceea ce ești de Dumnezeu dăruită, îmi dăruiești mie, izvorând pururea, curgerile harului tău mai presus [...]

Sfânta și Marea Vineri – Patimile Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos

În Sfânta și Marea Vineri se prăznuiesc sfintele și mântuitoarele și înfricoșătoarele Patimi ale Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos: scuipările, lovirile peste față, palmele, insultele, batjocurile, haina de porfiră, trestia, buretele, oțetul, piroanele, sulița și înainte de toate Crucea și moartea, pe care le-a primit de bunăvoie pentru noi. Se mai face încă pomenire de mărturisirea mântuitoare făcută pe cruce de tâlharul recunoscător, care a fost răstignit împreună cu El. "După ce Domnul a fost vândut de [...]