Monthly Archives - mai 2017

Aducerea Cinstitelor Moaşte ale Sfîntului Nicolae, Arhiepiscopul din Mira Lichiei (1087)

Pe vremea binecredinciosului împărat grec Alexie şi a patriarhului Constantinopolului, Nicolae, stăpînind în Rusia iubitorul de Hristos marele domn al Kievului, Vsevolod Iaroslavici şi Vladimir cel de bun neam, domnul Cernicovului, care după aceea s-a făcut monah, a fost năvălire a ismailitenilor contra stăpînirii greceşti de pe acea parte de mare, pentru că, începînd de la Herson, vrăjmaşii Crucii lui Hristos, au robit pămîntul creştin pînă la Antiohia şi Ierusalim şi au pustiit cu foc şi cu sabie toate [...]

Despre deprinderea orală(Arhiepiscopul Antonie de Golânsk şi Mihailovsc)

Lucrătorii practici ai rugăciuni lui Iisus ne încredinţează de următoarele:  la  început, cel ce s-a hotărât să cheme neîncetat Numele Domnului nostru Iisus Hristos, întâlneşte greutăţi şi se luptă cu lenea, dar dacă continuă mai departe lupta, simte o înrudire cu această ocupaţie, iar limba şi gura lui capătă putere de a rosti cu uşurinţă rugăciunea, împreună cu aceasta se dezvoltă mecanismul muşchilor gâtlejului, aşa încât rostirea rugăciunii devine o necesitate firească. În cazul în care nevoitorul opreşte rugăciunea, [...]

9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării Eroilor căzuţi în cel de-al doilea Război Mondial

Astăzi, de 9 Mai – Ziua Victoriei asupra fascizmului, biserica ortodoxă din Moldova, face comemorarea eroilor căzuți în cel de-al doilea Război Mondial pentru apărarea Patriei, și se înalță rugăciuni pentru toți cei ce au suferit în acești ani grei, și și-au perdut viața în urma acestui război global. Cu ocazia acestei zile însemnate, Egumenul mănăstirii Arhim. Irinarh, dimpreună cu părinții și frații au făcut un pelerinaj, la locul unde pe vremuri în primăvara anului 1944, la cantonul pădurarului Anton [...]

Comemorarea personalității vrednicului de pomenire Mitropolit Gurie Grosu, la Mănăstirea Noul-Neamț

Cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, joi, 4 mai 2017, la Mănăstirea Noul-Neamț, a avut loc Sinaxa stareților și starețelor de mănăstiri din cuprinsul Eparhiei Chişinăului din cadrul Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove. La această întâlnire au participat majoritatea superiorilor așezămintelor monahale din Eparhie. În cadrul sinaxei a avut loc comemorarea vrednicului de pomenire Mitropolit Gurie Grosu (1877-1943), prilejuită de împlinirea a 140 ani de la nașterea sa. Evenimentul a debutat în dimineața zilei cu Rânduiala Panihidei săvârșită de către soborul preoțesc [...]