Slujbă arhierească la 20 de ani de la redeschiderea mănăstirii Țigănești

Slujbă arhierească la 20 de ani de la redeschiderea mănăstirii Țigănești

10.09.2012
Întreaga obște a mănăstirii Țigănești în frunte cu părintele stareț, Arhim. Irinarh (Costru) și numeroșii pelerini, au întâmpinat în această dimineață cu nespusă bucurie duhovnicească pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova – Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir.

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la redeschiderea mănăstirii Țigănești, Înalt Prea Sfinția Sa a sfințit un nou locaș de închinăciune de pe teritoriul așezământului monahal – paraclisul “Izvorul tămăduirilor”, după care, Arhiereul a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat fiind de numeroși slujitori ai altarului.

În cadrul serviciului divin, mai mulți preoți și monahi viețuitori ai mănăstirii Țigănești, s-au învrednicit de înalte distincții bisericești pentru activitatea lor rodnică spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova. La fel în timpul liturghiei, monahul Varnava a fost hirotonit în treapta de ierodiacon pe seama mănăstirii Țigănești.

După slujbă a fost săvârșit înconjurul sfântului locaș cu citirea Evangheliei, iar mai târziu, Vlădica Vladimir s-a adresat către binecredincioasa adunare cu un cuvânt de felicitare și învățătură, menționând că în această zi, seculara mănăstire Țigănești, neprețuita comoară spirituală din inima codrilor, a devenit și mai frumoasă, prin sfințirea paraclisului care, de acum înainte, alături de celelalte biserici din incinta mănăstirii, va fi loc de regăsire sufletească pentru tot creștinul dornic să îngenuncheze în fața Bunului Dumnezeu.

Înalt Prea Sfinția Sa a venit cu alese cuvinte de apreciere către Preacuviosul părinte stareț pentru eforturile depuse spre săvârșirea acestei frumoase lucrări, menționând în același timp și râvna obștii monahale, care în deplină ascultare, prin rugăciune și prin faptă a contribuit la ridicarea paraclisului.

Totodată, Mitropolitul s-a adresat cu alese cuvinte de mulțumire către toți ctitorii care au contribuit material și financiar la zidirea sfântului locaș și care astfel au dat un exemplu bineplăcut tuturor oamenilor de bună credință, dornici să ajute Sfânta Biserică după putință.

La rândul său, părintele Arhimandrit Irinarh a mulțumit Întâistătătorului din numele tuturor celor prezenți pentru susținerea de care se bucură permanent mănăstirea Țigănești din partea Înalt Prea Sfinției Sale, precum și pentru călduroasele cuvinte de felicitare, menționând că și în continuare, atât el, precum și întreaga obște a mănăstirii, vor rămâne fii ascultători ai Bisericii strămoșești și ai Înalt Prea Sfinției Sale.

Share