Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei cinstit la mănăstirea Țigănești

Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei cinstit la mănăstirea Țigănești

Obștea Sfintei Mănăstiri Țigănești l-a cinstit zilele trecute Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei.

Și în acest an, în cadrul Privegherii, părinții slujitori au oficiat slujba Vecerniei unită cu Litia, cu prilejul sărbătoririi acestui mare Sfânt al Ortodoxiei.

Din numerosul sobor ce l-a înconjurat pe Preacuviosul Părinte Stareț – Arhimandritul Irinarh (Costru), l-a avut de-a dreapta sa pe Egumenul Spiridon (Marin), secretarul mănăstirii Țigănești, pentru care sărbătoarea Sfântului Spiridon a adus un prilej de dublă bucurie duhovnicească, prin deosebita cinstire a Sfântului Ocrotitor.

La finalul slujbei, în cuvântul rostit, Preacuviosul Părinte Stareț  a arătat ce virtuţi au caracterizat viaţa de sfinţenie a sfântului prăznuit: „Troparul Sfântului Ierarh Spiridon aminteşte de trei lucruri pe care, la o primă vedere, le-am considera că sunt lucruri obişnuite: blândeţea, simplitatea inimii şi iubirea de străini. Dacă ne adâncim însă ceva mai mult în taina acestor virtuţi, încercând să le înţelegem prin intermediul Scripturii şi al Sfinţilor Părinţi, ne dăm seama că în mod special prin aceste calităţi Sfântul Spiridon a devenit mare făcător de minuni.

Acela care ajunge prin harul lui Dumnezeu să fie împodobit cu blândeţe, să fie împodobit cu ceea ce spune prima fericire, «Fericiţi cei săraci cu duhul», adică simplitatea inimii, şi cel care arată iubirea de străini, de neam, de credinţă, de duşmani accede prin acestea la puterea lui Dumnezeu, singurul în esenţa Lui făcător de minuni, care împrumută omului darul facerii de minuni“.

Programul liturgic dedicat sărbătorii Sfântului Ierarh Spiridon a continuat ieri-dimineaţă, oficiindu-se, în sobor de preoţi şi diaconi, Acatistul Sfântului, Utrenia, Sfânta Liturghie şi pomenirea ctitorilor.

Egumenul Spiridon (Marin) omagiatul zilei, a primit binecuvântarea Preacuviosului Stareț de a rosti predica. Sfinția sa le-a vorbit celor prezenţi despre Sfântul Ierarh Spiridon ca un mare vindecător de boli: „Mulţumesc tuturor celor care, an de an, vin cu încredere la prăznuirea Sfântului Ierarh Spiridon, nădăjduind cu toţii că vor primi sănătate sufletească şi trupească. În finalul troparului sfântului meu ocrotitor este cinstit Dumnezeu, Cel care îi dă alesului Său darul tămăduirilor: «Slavă Celui ce te-a preamărit pe tine; slavă Celui ce te-a încununat; slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri!»

Sfântul Ierarh Spiridon să ne ajute pe toţi să ne întărim în credinţă, fiindcă el însuşi a fost un mare apărător al credinţei creştin-ortodoxe, participând şi la primul Sinod Ecumenic, precum şi la alte sinoade locale“, a menționat Egumenul Spiridon.

Share