Sf. Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon cinstit la mănăstirea Țigănești

Sf. Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon cinstit la mănăstirea Țigănești

În ziua pomenirii Sf. Mare Mucenic Pantelimon, la mănăstirea Țigănești a fost oficiată Sf. Liturghie și Taina Sf. Maslu. 

Înaintea celui cu chip şi nevinovăţie îngerească, a vrednicei slugi a Domnului nostru, care prin nestrămutată credinţă s-a învrednicit a sta alături de scaunul nemuritorului împărat, Pantelimon, ridicăm rugăciunile noastre şi cerem să ne asculte durerile şi cu puterea ce-i este dată de ia Dumnezeu ca un doctor fără de arginţi, să ne cerceteze degrab şi să înlăture de la noi bolile sufleteşti şi trupeşti, ca izbăviţi cu platoşa bunătăţii sale, în tresăltări de bucurie, să-i cântâm:

Bucură-te, Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane

Share