Sf. Liturghie în Duminica a XI-a după Rusalii la mănăstirea Țigănești

Sf. Liturghie în Duminica a XI-a după Rusalii la mănăstirea Țigănești

În Duminica a XI-a după Rusalii, obștea sfintei mănăstiri Țigănești s-a reunit în rugăciune la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie oficiată de către starețul acestui sfânt așezământ Arhim. Irinarh (Costru), căruia i-au coliturghisit slujitorii mănăstirii.

În desăvârșită dragoste pentru Hristos, cu multă nădejde și umilință, călugării dimpreună cu credincioșii veniți din diferite localități ale țării, au cerut de la Mântuitorul Hristos și de la Preacurata Maica Sa, liniște, înțelegere și ferire de toate năpastele și nelegiuirile.

Serviciul divin s-a încheiat cu împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Hristos spre curăția sufletului și spre viața cea veșnică, iar mai apoi, credincioșii au primit îndemn și sfat pentru a petrece și mai departe Sfântul Post în pocăință și rugăciune față de Împărăteasa Cerească – Născătoarea de Dumnezeu, ca să mijlocească pentru poporul cel credincios în fața Tronului Dreptului Judecător.

Share