Sărbătoarea „Intrării Maicii Domnului în Biserică” la mănăstirea Ţigăneşti

Sărbătoarea „Intrării Maicii Domnului în Biserică” la mănăstirea Ţigăneşti

Astăzi înainte însemnarea buneivoinţe a lui Dumnezeu, şi propovăduirea mântuirii oamenilor. în biserica lui Dumnezeu luminat Fecioară se arăta, şi pe Hristos, tuturor mai’nainte îl vesteşte. Acesteia şi noi cu glas mare să-i strigăm: Bucură-Te, Plinirea rânduielii Ziditorului.

Tropar (Glasul 4)

Sărbătoarea „Intrării Maicii Domnului în Biserică” a fost cinstită în mod deosebit de obştea monahală de la mănăstirea Ţigăneşti.

Evlavia faţă de Maica Domnului este providenţială în rândul celor ce alcăcuiesc „trupul tainic” al Bisericii lui Hristos. Aşa se face că, toate sărbătorile închinate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu au fost rânduite pentru a înălţa rugăciuni de laudă şi mulţumire pentru Maica Domnului nostru Iisus Hristos.

Numeroşi credincioşi din toată ţara au poposit la mănăstirea Ţigăneşti, pentru a lua parte la Sf. Liturghie rânduită întru cinstirea Intrării Maicii Domnului în Biserică.

Creştinii alături de vieţuitorii mănăstirii au înălţat rugăciuni Împărătesei Cerurilor, cerând grabnic ajutor şi sprijin în momentele grele ale vieţii.

În cuvântul de învățătură, părintele arhimandrit Irinarh (Costru) starețul sfintei mănăstiri Țigănești, a vorbit despre semnificațiile teologice ale praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului.

Totodată părintele stareț, a adus mai multe precizări legate de Nașterea și Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, episoade care, deși nu sunt descrise în Sfânta Scriptură, sunt cunoscute din Sfânta Tradiție împărtășind aspecte atât despre viața Preasfintei Născătoare de Dumnezeu cât și despre Sfinții și Dumnezeieștii ei Părinți, Ioachim și Ana.

“Maica Domnului s-a născut prin făgăduința lui Dumnezeu adresată părinților ei, Ioachim și Ana. Aceștia, care doreau cu tot dinadinsul să aibă roadă trupului lor și să lase în urmă moștenitori, s-au rugat ca orice Dumnezeu le va da, să fie închinat templului, să fie adus lui Dumnezeu. Și după făgăduință, a venit Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, din părinții ei, Ioachim și Ana, după legea omenească, naturală, după legea biologică, așa cum a lăsat Dumnezeu să se nască omul din tată și din mamă.

Această naștere arată că Maica Domnului este din neamul nostru, este aleasă dintre oameni ca să fie mamă a Dumnezeului nostru. Nu s-a născut fără păcatul strămoșesc, căci tot ceea ce se naște din femeie, cum spune Psalmistul, “întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea”. Însă drepții Ioachim și Ana, atât prin faptele și rugăciunile lor, cât și prin moștenirea pe care ei au avut-o de la strămoșii lor, au agonisit o putere dumnezeiască și un har deosebit, pe care l-au transmis Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele Irinarh a felicitat obştea monahală şi pelerinii cu ocazia sfintei sărbători şi a dorit tuturor ca Maica Domnului să le fie apărătoare şi mijlocitoare în faţa Dreptului Judecător. „Zid ești credincioșilor, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară. Și apărătoare tuturor celor ce aleargă, la tine, Preacurată !”

Share