Postul Nașterii Domnului – un post al bucuriei

Postul Nașterii Domnului – un post al bucuriei

15 noiembrie – 24 decembrie (28 noiembrie – 6 ianuarie s. n.)

Acest post care precede marea sărbătoare a Întrupării Domnului este cunoscut de către creştinii ortodocsi sub două denumirii: Postul Crăciunului sau Postul Naşterii Domnului.

Postul Nasterii Domnului sau al Crăciunului închipuie ajunarea de patruzeci de zile a Proorocului Moisi, precum şi postul patriarhilor din Vechiul Testament care aşteptau venirea unui Izbăvitor. După cum aceia au aşteptat venirea lui Mesia cu post şi rugăciune, aşa se cuvine să îl aşteptăm şi noi creştinii şi să întîmpinăm prin ajunare (post) pe Cuvîntul lui Dumnezeu Cel Întrupat, născut din Fecioara Maria. Postul Crăciunului este un post al bucuriei pentru că el precede o sărbătoare a bucuriei: Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. Despre folosul oricărui post Sfîntul Ioan Gură de Aur ne precizează că: “postul potoleşte trupul, înfrînează poftele cele nesăbuite, curăţeşte şi înaripează sufletul, îl înalţă şi îl urmează

Ca durată el ţine 40 de zile începînd din data de 28 Noiembrie şi ţine pînă la data de 6 Ianuarie inclusiv. Se lasă sec în seara prăznuirii sfîntului Filip, la 27 Noiembrie. Dacă această zi cade Miercurea sau Vinerea, începem postul în seara zilei de 26 Noiembrie.

Felul cum postim în această perioadă conform regulilor tipiconale este astfel: – abţinere totală de la carne, ouă şi brînză pe toată această perioadă, – Lunea, Miercurea şi Vinerea mîncăm bucate pregătite fără untdelemn şi nu consumăm vin, – Marţea şi Joia se dezleagă (adică putem mînca) la untdelemn şi vin, – Sîmbetele şi Duminicile, pînă la 2 Ianuarie exclusiv, se dezleagă la untdelemn, vin şi peşte. – dacă în zilele de Luni, Miercuri şi Vineri prăznuim vreun sfînt mare, însemnat în calendar cu cruce neagră (+), mîncăm bucate gătite cu untdelemn şi bem vin; iar de va cădea hramul bisericii sau sărbătoare însemnată în calendar cu cruce roşie (+), atunci dezlegăm si la peste. – Marţea şi Joia mîncăm peşte, untdelemn şi bem vin, numai atunci cînd în aceste zile cade vreun sfînt mare (notat în calendar cu cruce neagră sau roşie), ori este hramul bisericii. – în ziua de Ajun (6 Ianuarie) se mănîncă tocmai seara şi anume: grîu fiert îndulcit cu miere, poame, covrig sau turte din făină. – în ziua de Crăciun, în orice zi ar cădea mîncăm de dulce (adică: carne, ouă, brînză, şi mîncăruri gătite cu untdelemn) şi bem vin.

MÂNCĂM PEŞTE: la Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului – 4 decembrie chiar dacă această sărbătoare ar cădea Miercurea sau Vinerea. De asemenea mîncăm peşte în Lunile, Miercurile şi Vinerile acestui post, dacă în aceste zile cade hramul bisericii din parohia noastră. Totodată dezlegăm la peşte în zilele cu sfinţi însemnati, dacă aceste zile cad Marţea sau Joia. Cu atît mai mult, cînd Marţea sau Joia se întîmplă să cadă hramul bisericii.

Acestea sunt cîteva din prescripţiile tipiconale legate de felul cum trebuie să postim in această perioadă premergătoare Sărbătorii Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, dar bineînţeles că fiecare dintre noi vom ţine după putinţa trupului, post mai aspru sau mai uşor dar numai cu binecvîntarea duhovnicului.

Share