Pomenirea Sfintei Mironosiţe şi întocmai cu Apostolii Măria Magdalena

Pomenirea Sfintei Mironosiţe şi întocmai cu Apostolii Măria Magdalena

Măria Magdalena a fost una dintre Mironosiţele Femei, şi întocmai cu Apostolii. Ea s-a născut în cetatea Magdala ce se află pe malul Lacului Ghenizaret, şi era din tribul lui Isahar.

Ea a fost chinuită de şapte duhuri necurate, de care a curăţat-o Domnul, făcînd-o deplin sănătoasă. Ea a fost următoarea credincioasă a Lui şi I-a slujit Lui de-a lungul propovăduirii Lui pămînteşti. Ea a stat la piciorul Crucii pe Golgotha, şi a plîns cu amar, fiind alături de Maica lui Dumnezeu. După moartea Domnului ea a mers la Sfîntul Mormînt de trei ori.

Cînd Domnul a înviat, ea L-a văzut de două ori: o dată singură, şi o dată împreună cu alte Femei Mironosiţe. Ea a călătorit la Roma şi a stat înaintea Cezarului Tiberiu, căruia i-a dăruit un ou roşu şi l-a salutat astfel: „Hristos A înviat!”

Ea l-a denunţat pe Pilat din Pont înaintea lui Tiberiu, arătîndu-i că nu a fost dreaptă îngăduinţa lui ca Hristos Domnul să fie răstignit. Cezarul a primit acuzaţia, şi l-a transferat pe Pilat de la Ierusalim în Galia unde, aflîndu-se deja în dizgraţia împăratului, acest judecător nedrept a murit de o boală cumplită. După acestea, Măria Magdalena a mers de la Roma la Efes, spre a-i sta în ajutor Sfîntului loan Evanghelistul în vestirea Evangheliei Domnului.

Cu dragoste neţărmurită faţă de Domnul lisus Hristos Cel înviat, cu rîvnă arzătoare pentru Sfînta Credinţă şi ca un adevărat Apostol al lui Hristos, ea a vestit Sfînta Evanghelie lumii. Ea a adormit cu pace la Efes. Potrivit Sfintei Tradiţii, peştera în care a fost îngropată Măria Magdalena a fost aceeaşi în care mai tîrziu Cei Şapte Tineri (pomeniţi la 4 august) au dormit somnul lor minunat care a durat cîteva sute de ani, din care s-au trezit şi lumea i-a văzut, apoi au adormit iar somnul cel veşnic.

Sfintele Moaşte ale Măriei Magdalena au fost mutate mai apoi la Constantinopol. Lîngă Grădina Ghetsimani se află o frumoasă mînăstire rusească închinată Sfintei Măria Magdalena.

Share