Noutăți

Cum se descoperă robia lăuntrică(Sfîntul Teofan Zăvorîtul din „PRAVILA DE RUGĂCIUNE”)

  Urmatoarele nevoințe duhovnicești descoperă unui nevoitor robia lăuntrică, care servește drept pricină ce deșteaptă războiul în gînduri și simțiri: Adevărata ascultare. În timpul ei, nevoitorul nou începător, tăindu-și pentru Dumnezeu voia sa și întelegerile sale pentru ca să împlinească voia și întelegerea unui nevoitor sporit, care a dobîndit o neabătută ascultare față de Dumnezeu, va trezi negreșit spre o lucrare potrivnică pe trufașul înger căzut și prin aceasta va descoperi prezența lui în sine. Dacă nevoitorul nu se va [...]

Studiile şi rostul în viaţă.(Cuviosul Paisie Aghioritul „VIAŢA DE FAMILIE”)

   Părinte, mulţi tineri şovăiesc să-şi continue studiile lor, pentru că nu s-au hotărât încă ce fel de viaţă să urmeze. Îi preocupă mereu subiectul acesta şi de aceea nu se pot concentra la învăţat. Atunci când un oarecare tânăr are astfel de probleme,  eu îi spun:   "Ai  aflat că astăzi există nişte frigidere mari? Bagă, aşadar, acest subiect într-un astfel de frigider până ce îţi vei termina studiile. Nu-ţi spun să arunci cele care te preocupă, ci să le păstrezi [...]

Despre intenţie (Arhiepiscopul Antonie de Golânsk şi Mihailovsc)

,,Cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător... şi destoinic să judece simţirile şi cugetările inimii” (Evr.4,12). ,,Nu judecaţi ceva înainte de vreme, până ce nu va veni Domnul, care... va vădi sfaturile inimilor” (I Cor.4,5). ,,Şi Domnul... va răsplăti omului după lucrurile lui şi lucrurilor oamenilor după gândurile lor” (Sirah 35,22). ,,Judecata lui Dumnezeu caută nu spre fapte, ci spre intenţia cu care acestea se săvârşesc” (Sfântul Maxim Mărturisitorul). ,,Dumnezeu priveşte la inima omului şi judecă după intenţie. El cunoaşte neputinţa omului şi [...]

Duminica a treia din Postul Mare, numită „a Sfintei Cruci”

Astăzi, în Duminica a treia din Postul Mare, numită „a Sfintei Cruci”, după cum vedeţi, se scoate cu mare evlavie în mijlocul bisericii Sfînta Cruce. De ce se scoate Crucea la jumătatea postului în biserică pentru închinare, unde stă o săptămînă? Se scoate pentru a ne întări şi a ne îmbărbăta în nevoinţa postului, ca să-l putem parcurge cu folos pînă la capăt. Căci privind la Sfînta Cruce şi cugetînd la patimile Domnului uităm de necazurile vieţii şi primim [...]

A apărut broșura cu istoria mănăstirii Țigănești

În prima săptămînă a Postului Mare, cu ajutorul lui Dumnezeu și stăruințele ctitorului Antonie Brașoveanu, s-a finisat editarea broșurii cu titlul „Mănăstirea Țigănești”. Această broșură, expune istoria Mănăstrii Ţigăneşti, de la prima atestare documentară şi pînă în prezent. Textul original este preluat şi adaptat după volumul de cercetări enciclopedice “Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova”, o nouă ediţie enciclopedică elaborată şi editată de Institutul de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în anul 2013. Autorul textului este Liliana [...]

Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite

              Astăzi, în ziua de miercuri, din prima săptămînă a Postului Mare, după trei zile de nevoință în post și rugăciune, în care s-a citit și Canonul de  pocăință  a Sfîntului Andrei Criteanul, vestit prin umilința stihurilor sale,  la care au fost prezenți atît obștea monahală cît și mulți enoriași, ctitori și credincioși, Egumenul mănăstirii  Arhimandritul Irinarh, a oficiat slujba Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte Sfințite.              În [...]

Foloasele rugăciunii lui Iisus

               Folosul ce se trage din învățătura tainică ce vine din rugăciunea lui Iisus sau din aducerea aminte de Dumnezeu, - ce se face mai ales prin rugăciunea lui Iisus, - este nenumarat.  Este mai presus de cuvinte, mai presus de locul unde ar putea ajunge puterile omenești. Și de aceea, cei care l-au simțit nu sunt în stare sa-l lămurească pe deplin.               Rugăciunea neîncetată, ca o porunca [...]