Mesaj de felicitare, adresat Egumenului mănăstirii „Țigănești”, Arhimandritului Irinarh, cu ocazia aniversării a 44 de ani din ziua nașterii

Mesaj de felicitare, adresat Egumenului mănăstirii „Țigănești”, Arhimandritului Irinarh, cu ocazia aniversării a 44 de ani din ziua nașterii

Prin milostivirea lui Dumnezeu, astăzi, ați ajuns la un popas aniversar, prilej cu care, venim să Vă adresăm cele mai sincere și călduroase felicitări și urări de bine, nădăjduind că și de acum înainte, Bunul Dumnezeu Vă va întări cu mulți ani sănătoși să povățuiți cu înțelepciune și blîndețe, atît obște monahală cît și turma lui Hristos, enoriași ai sintei mănăstiri.

Această zi este importantă pentru întreaga Biserică Ortodoxă  din Moldova, pentru că sunteți o personalitate care, cu Mila lui Dumnezeu, prin răbdare, devotament și blîndețe, stați în fruntea obștei monahale din mănăstirea „ȚIgănești”, ducînd cu demnitate și  ascultare Crucea sfinției Voastre, zi de zi răbdînd cu smerenie ca un bun slujitor a  lui Hristos.

Totodată, obștea monahală, ctitorii și toți enoriașii,  la acest ceas aniversar, cer în sfintele rugăciuni ca Iubitorul de oameni Dumnezeu  să Vă ţină sănătos şi vrednic în slujba Biserici strămoşeşti, astfel încât şi de acum înainte cu nestrămutată bărbăție şi încredere în Domnul să povățuiți cu bine turma lui Hristos, spre limanul mântuirii, și Vă urăm cu toții, „La Mulţi Ani”!

Cu dragoste întru Domnul, soborul mănăstirii „Țigănești”.

Share