Mănăstirea Ţigăneşti şi-a sărbătorit hramul

Mănăstirea Ţigăneşti şi-a sărbătorit hramul

Cu ocazia sărbătoririi praznicului Adormirii Maicii Domnului, zidurile seculare ale Mănăstirii Ţigăneşti au găzduit un deosebit serviciu divin.

Curtea mănăstirii s-a dovedit a fi neîncăpătoare, mulţime de creştini dreptmăritori au venit pentru a celebra hramul aşezământului monahal.

Serviciul divin a fost oficiat de un sobor preoţesc în frunte cu stareţul mănăstirii, Preacuviosul Arhim. Irinarh (Costru).

La finalul serviciul divin, Arhim. Irinarh a felicitat obştea monahală şi pelerinii cu ocazia sfintei sărbători şi a dorit tuturor ca Maica Domnului să le fie apărătoare şi mijlocitoare în faţa Dreptului Judecător. “Maica Domnului e mama tuturor creştinilor dreptmăritori.

Fie ca la acest praznic al Adormirii să ne potolim toate grijile pământeşti, gândindu-ne şi la faptul că viaţa pe acest pământ este vremelnică. Să poposim în rugăciune, amintindu-ne de cei dragi, de cei însetaţi de sfintele rugăciuni, de cei care nu mai sunt printre noi, de viaţa veşnică, care dea Domnul să fie pentru toţi spre desfătare şi bucurie alături de cei drepţi” – a menţionat părintele stareţ.

Share