Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite

Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite

Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite” este o slujbă specifică a Postului Mare. Urmînd canoanelor, această slujbă se poate săvîrși în fiecare zi a postului, cu excepția zilelor aliturgice, cînd nu se săvîrșește nici o Sfîntă Liturghie, și a zilelor de sîmbătă și duminică, precum și a zilei de 25 martie st.vc.(Buna Vestire), cînd este rînduită săvîrșirea unei alte Sfinte Liturghii, a Sfîntului Ioan Gură de Aur sau a Sfîntului Vasilie cel Mare.

În această zi, miercuri în prima săptămînă a Postului Mare, slujba a oficiat Egumenul  mănăstirii Arhimandritul Irinarh(Costru), care împreună cu obștea mănăstirii, după aceste zile de post s-au împărtășit cu Sfintele Taine.

 

Share