ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, Ţigăneşti

ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, Ţigăneşti

Ziua de 1 noiembrie a fost marcată de un deosebit eveniment de suflet pentru obştea monahală şi pelerinii care au venit în această dimineaţă la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din s. Ţigăneşti, r. Străşeni, pentru că astăzi pragul aşezământului monahal a fost călcat de Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir.

În timpul serviciului divin oficiat în biserica de iarnă cu hramul „Sf. Irh. Nicolae”, pentru slujirea vrednică şi pentru meritele sale deosebite întru buna administrare a mănăstirii, părintele stareţ Arhim. Irinarh (Costru) a fost decorat cu dreptul de a purta Toiagul.

Mai târziu Vlădica Vladimir a săvârşit două hirotonii: monahul Ioachim (Cârlan) fiind ridicat în treapta de ierodiacon, iar ierodiac. Tihon (Codrean) în cea de ieromonah, ambii pe seama Mănăstirii Ţigăneşti.

În cuvântul său de felicitare, Vlădica Vladimir a menţionat că acest aşezământ monahal este unul istoric, care a cunoscut timpuri de glorie şi de grele încercări, dar care astăzi graţie eforturilor călugărilor care se nevoiesc aici şi a oamenilor de bună credinţă săritori la nevoie, a reuşit să renască şi să devină un loc de regăsire şi de alinare pentru nenumăraţii pelerini care vin aici după sfatul duhovnicului şi pentru a îngenunchea şi a pune o lumânare la sfintele icoane. În această ordine de idei Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova a mulţumit părintelui Irinarh pentru grija şi înalta responsabilitate de care dă dovadă şi şi-a exprimat speranţa că de acum, cu voia lui Dumnezeu, mănăstirea va deveni un centru spiritual şi mai important – o adevărată corabie pentru salvarea sufletelor.

La raportul părintelui stareţ au fost decoraţi mai mulţi binefăcători ai sfintei mănăstiri, printre care s-a numărat şi Batalionul de Geniu al Armatei Naţionale din s. Negreşti, r. Străşeni, care a fost menţionat cu Diplomă Arhierească.

La final părintele Irinarh (Costru) a mulţumit Înalt Prea Sfinţiei Sale pentru sincerele cuvinte de felicitare şi a menţionat că toate lucrurile bineplăcute, care s-au realizat la Mănăstirea Ţigăneşti, nu ar fi fost posibile fără ajutorul ctitorilor, dar mai ales fără sprijinul acordat de arhipăstor, care întotdeauna a venit cu o susţinere şi o vorbă de îmbărbătare.

Apoi Înalt Prea Sfinția Sa a împărțit credincioșilor cruciulițe, cărți de rugăciuni și calendare.

Share