Duminica a patra din Postul Mare (a Sfântului Ioan Scărarul) la mănăstirea Țigănești

Duminica a patra din Postul Mare (a Sfântului Ioan Scărarul) la mănăstirea Țigănești

14.04.2013. În duminica a patra a Postului Mare, când Biserica noastră îl prăznuieşte pe Sfântul Ioan, cel ce a scris Scara, la mănăstirea Țigănești a fost oficiată Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare.

În timpul Sfântei Liturghii s-a citit Evanghelia vindecării fiului lunatic de la Marcu cap. 9, v. 17-32.

Preacuviosull Părinte Irinarh, starețul sfintei mănăstiri Țigănești, a vorbit în cuvântul de învăţătură  despre semnificația Duminicii a patra din Postul Mare:

„Duminica a patra din Sfântul şi Marele Post este încă un popas duhovnicesc, alături de celelalte duminici, în acest urcuş duhovnicesc spre Golgota şi spre învierea noastră. Fiecare dintre creştini poate auzi la Sfânta Liturghie din această duminică doua sfinte evanghelii: una de la Sf. Evanghelist Marcu şi cealaltă de la Sf. Evanghelist Matei; una care ne pune în faţă puterea rugăciunii şi a postului pentru izgonirea puterii celui rău, în contextul vindecării fiului unui om care venise la Mântuitorul, un fiu care avea un duh mut, iar cealaltă pericopă punându-ne în faţă cele 9 recomandări, cele 9 fericiri, prin care să ne apropiem de Mântuitorul Hristos, să ne apropiem de Dumnezeu. Această duminică urmează în mod firesc, prin conţinutul ei şi semnificaţia duhovnicească, duminicii închinată Sfintei Cruci, şi anticipează, prin postul şi rugăciunea pe care le pune în lumină, cealaltă duminică, şi anume cea a Cuvioasei Maria Egipteanca”

La finalul Sfintei Liturghii, credincioşii au primit Binecuvântare și au fost miruți cu mir sfințit, întorcându-se cu pace pe la casele sale.

Share